Gå til leksikonoversigt

Overgangen til Als den 29. juni 1864

Begreber

Under krigen i 1864, den 29. juni, foretog preussiske styrker et overraskelsesangreb på de danske styrker på Als på ca. 12.000 mand. Baggrunden herfor var, at våbenhvileforhandlingerne i London var brudt sammen, fordi den danske regering ikke ville gå ind på en deling af Slesvig. På trods af nederlaget på Dybbøl den 18. april 1864 fastholdt de danske forhandlere med statsminister D.G. Monrad i spidsen kravet om en grænsedragning ved Ejderen. Derfor blev krigen genoptaget.

I robåde, i første bølge ca. 165, satte de preussiske soldater over Alssund fra fiskerlejet Sottrupskov nord for Sandbjerg Slot. Den danske modstand blev fuldstændig knust, og alle styrker, bortset fra ca. 3.000 dræbte, sårede eller tilfangetagne danske soldater, blev evakueret fra Als og videre til Fyn. De preussiske tab var på ca. 375.

Angrebet kunne formentlig være afværget, idet det danske panserskib Rolf Krake undervejs ned gennem Alsssund kunne have beskudt og sænket de både, som de preussiske styrker blev sejlet over i. Men netop som Rolf Krake havde åbnet ild, fik skibets kaptajn, orlogskaptajn Rothe, det indtryk, at kampene var slut og vendte skibet rundt og sejlede til Mommark for at støtte evakueringen af den danske hær.

Herefter besatte Preussen Als, og østrigske styrker besatte Jylland nord for Kongeåen. Den danske regering måtte herefter indgå en fredsaftale, der betød afståelse af hertugdømmerne Slesvig, Holsten og Lauenborg, svarende til mere end en tredjedel af landets areal og halvdelen af landets befolkning.