Gå til leksikonoversigt

Padborg

Steder

Padborg er en grænseby ca. 4 km vest for Kruså og med 6 km til Flensborg. Indbyggertallet er på 4.325 (2023). Byen er præget af de nord-sydgående transportveje. Den Sønderjyske Motorvej E45 og Den Østjyske Længdebane går gennem området og krydser grænsen mellem Jylland og Tyskland.

Med Genforeningen i 1920 opstod Padborg som stationsby, og der åbnede i 1928 en grænsebanegård. En stor del af byens erhvervsaktive var i de kommende årtier tilknyttet banen. Transporterhvervet har siden 1970'erne oplevet en kraftig udvikling med etablering af speditions- og eksportvognmandsfirmaer. Padborg Transportcenter, etableret i 2015, er i dag et af Nordeuropas største transport- og logistikcentre.

Padborg var i perioden 1970-2007 administrativt center i Bov Kommune. Hovedsædet for Region Sønderjylland-Schleswig ligger i FDE Centret, indviet i 2003.

Jernbaneviadukten syd for Padborg Station havde stor strategisk betydning umiddelbart før den tyske besættelse den 9. april 1940. Jernbanen var den direkte forbindelse til hele den jyske halvø og videre til Norge. De tyske besættelsestropper frygtede, at broen ville blive sprængt umiddelbart før besættelsen og placerede derfor civilklædte SS-soldater som vagter ved broen natten mellem den 8. og 9. april 1940. Tre grænsegendarmer mødtes tilfældigt ved broen denne nat. De tyske soldater misforstod situationen og troede, de var i gang med at lægge en sprængladning under broen, hvorefter de nedskød de tre gendarmer. En mindesten med indskriften ”Skudt af civilklædte personer” blev rejst på stedet.