Gå til leksikonoversigt

Paludan-Müller, Svend Bartholin, 1885-1944, oberst

Personer

Svend Bartholin Paludan-Müller, der havde gjort militær karriere, blev afskediget i forbindelse med den kraftige reduktion af officerer ved forsvarsloven i 1922. Han drev herefter landbrug i fem år, hvorefter han fik ansættelse på Det Kgl. Bibliotek.

I 1933 blev Paludan-Müller næstkommanderende ved det militært organiserede grænsegendarmeri med titel af oberstløjtnant, og fra 1934 blev han oberst og chef for dette korps. Paludan-Müller skulle balancere i en vanskelig konflikt mellem Finansministeriet, som grænsegendarmeriet sorterede under, og Krigsministeriet. Finansministeriet ønskede i tilfælde af krighandlinger, at korpset skulle udføre rent politimæssige opgaver, mens Krigsministeriet søgte at organisere grænsegendarmeriet mere militært, så det kunne være med til at tage det første stød i tilfælde af et angreb på den danske grænse. Paludan-Müller ønskede på baggrund af korpsets militære svaghed næppe at følge Krigsministeriet. Han følte dog begivenhederne den 9. april 1940, hvor han havde været parat til at tage kampen op, som en både personlig og national ydmygelse.

Paludan-Müller viste fra besættelsens første tid en klar afvisende holdning over for samarbejdet med besættelsesmagten og engagerede sig i modstandsarbejdet. Ved den såkaldte politimesteraktion den 26. maj 1944 opsøgte Gestapo ham i hans tjenestebolig på Slotsbakken i Gråsten. Den første tyske soldat, der trådte ind gennem den sprængte dør, blev dræbt af et revolverskud. Paludan-Müller sendte derefter sin hustru, ægteparrets datter og husassistenten ned i kælderen, mens han selv barrikaderede sig på loftet, hvorfra han skød på tyskerne, der svarede med maskinpistolsalver.

Politimester A.M. Bjerre anmodede sognepræst C. Hvidt, der var nabo, om at søge at få kampen standset. Præsten fik også tyskernes tilladelse til at gå ind i huset, men Paludan-Müller nægtede at overgive sig. Derimod bad han præsten sørge for, at få kvinderne ud af huset, ligesom han modtog velsignelsen. Herefter blev kampen genoptaget, og en tysk sprængkommando satte huset i brand. Først efter tre timers skyderi blev der stille, og op ad formiddagen fandt brandfolk oberstens lig.

Gråstens borgere viste deres medfølelse ved at hejse flaget på halv, mens butikkerne lukkede. Dette ophidsede besættelsesmagten, som stillede hos politimesteren og søgte at true ham til at beordre flagene taget ned og forretningerne genåbnet, hvilket Bjerre nægtede.

Paludan-Müller blev begravet i sin barndomsby Snesere på Sjælland. På Slotsbakken i Gråsten blev der i 1946 rejst en mindemur, hvor der hver år den 4. maj afholdes en mindehøjtidelighed.

Litteratur:

Historisk Billedbog ved Ole Bech og Eskild Bram. Nordslesvig 1920-70. Udgivet af Historisk Samfund for Sønderjylland 1970.
Dansk Biografisk Leksikon, 1982.

 

Paludan-Müller

Chefen for grænsegendarmeriet 1934-1944, oberst Svend Bartholin Paludan-Müller. Udateret fotografi.

Nationalmuseet.