Gå til leksikonoversigt

Petuh

Begreber

Et højtysk-nedertysk-sønderjysk kontaktsprog. Ordets oprindelse skal være ‘Partoutkarte’, en sæsonbillet til udflugtsdamperne på Flensborg Fjord. ‘Petuh fahren’ var omkring år 1900 populært blandt husmødre i Flensborg, de såkaldte Petuhtanten. Ud fra mundtlige og skriftlige kilder fra 1850-1950 kan det dog fastslås, at der er tale om to sproglige fænomener: petuh som byjargon i Flensborg og petuh som komediesprog brugt i humoristiske dialoger. Petuh opstod i forbindelse med overgangen fra et sønderjysk påvirket nedertysk til højtysk som almindeligt talesprog i Flensborg.

Der findes stadig rester af petuh i Flensborgs bysprog, f.eks. und-konstruktioner som Das ist gut und haben ein Schirm wenn es regnen tut eller brug af ord som nehrig (nærig), kräsen (kræsen) eller flütten (flytte).

Af Elin Fredsted i Sønderjylland A-Å, red. af Inge Adriansen, Elsemarie Dam Jensen og Lennart S. Madsen. Aabenraa: Historisk Samfund for Sønderjylland, 2011.

Litteratur:

Elin Fredsted: Language contact and bilingualism in Flensburg in the middle of the 19th century, i: Kurt Braunmüller & Gisella Ferraresi (red.): Aspects of Multilingualism in European Language History. Amsterdam 2003.

Elin Fredsted: Flensburger Stadtsprache – Sprachwechsel und Sprachkontakt, i: Horst Haider Munske (red.): Deutsch in Kontakt mit anderen Sprachen, Tübingen 2004.