Gå til leksikonoversigt

Rådgivende stænderforsamlinger

Begreber

Fire rådgivende stænderforsamlinger indført af Frederik 6. med love af 1831 og 1834, og den trådte sammen første gang 1835 og 1836. De to stænderforsamlinger i kongeriget var placeret i Roskilde for Sjælland og Øerne og i Viborg for Nørrejylland samt i Hertugdømmerne i Slesvig by for Slesvig og i byen Itzehoe for Holsten. Valgret og valgbarhed var forbeholdt mænd og knyttet til ejendomsbesiddelse.

Stænderforsamlingerne, der holdt møde hvert andet år i perioden 1835-48, var kun rådgivende. Det vil sige, at de kunne foreslå love, som den enevældige konge så kunne vælge at imødekomme eller afslå.

I kongeriget ophørte de rådgivende stænderforsamlinger efter revolutionen i 1848, officielt med Grundloven i 1849. I Hertugdømmerne blev de genindført i 1852. 

Se også artiklen Den slesvigske Stænderforsamling.