Gå til leksikonoversigt

Rerup, Lorenz, 1928 -1996, professor og generalkonsul

Personer

Lorenz Rerup blev født i Flensborg og havde tysk baggrund. Under 2. Verdenskrig var han en kort periode tysk soldat i Danmark. Efter krigen gjorde han sin skolegang færdig i Flensborg, hvor han blev grebet af det danske, og i 1947-48 var han elev på Rødding Højskole. Efter en dansk studentereksamen blev han i 1963 mag.art. i historie ved Københavns Universitet. Efter endt uddannelse vendte han tilbage til Flensborg, hvor han var lektor ved Dansk Centralbibliotek frem til 1966, hvorefter han blev ansat ved Aarhus Universitet. I 1972 blev Rerup udnævnt til professor i moderne historie ved Roskilde Universitetscenter.

Rerups store interesseområde var mindretalsspørgsmål. Som ung var han redaktør for tidsskriftet Front og Bro, som argumenterede for en mere nuanceret debat om grænselandet. Han har bl.a. skrevet en biografi om A.D. Jørgensen (1965), Grænsen. Fra grænsekamp til sameksistens (1969) og Slesvig og Holsten efter 1830 (1989, bind i Politikens Danmarkshistorie). I 1990 blev han tildelt Kulturpreis der Stadt Flenburg.

I 1994 tiltrådte Lorenz Rerup som generalkonsul i Flensborg som afløser for tidligere kirkeminister Jørgen Peder Hansen. Han døde efter kun et år som generalkonsul.