Gå til leksikonoversigt

Ribe Bispedømme/Stift

Steder

Bispedømme oprettet i 948 under Bremen Ærkebispedømme, fra 1104 under ærkebiskoppen i Lund. Bispekirken var Vor Frue Kirke i Ribe og herfra udgik administrationen. Ribe Bispedømme omfattede oprindeligt et område med sydgrænse fra Genner Bugt tværs igennem Ellum Syssel til Vidås udløb og med nordgrænse fra Vejle Fjord til Salling syd for Limfjorden. Ved et kirkemøde i Haderslev i 1266 mistede Ribe Stift den østlige del af Barvid Syssel til Slesvig Bispedømme. Frøs, Gram og Rangstrup herreder blev herved delt mellem de to bispedømmer, hvilket er det eneste sted i det middelalderlige danske rige, dette er sket. Denne grænse i Barvid Syssel mellem de to bispedømmer lå fast indtil 1864. Ribe Bispedømme omfattede områder i både Kongeriget og i hertugdømmet Slesvig. Dette forhold gav administrative vanskeligheder, især for Christian 3., da han 1525-28 gennemførte Reformationen i Haderslev og Tørning amter, idet store dele af Tørning lå under den kongerigske biskop i Ribe.

Delingen af Hertugdømmerne i 1581 ændrede en del på stiftets grænse mod syd, idet kongen måtte acceptere, at de gottorpske dele af Ribe Stift, sognene nord for Vidå i Tønder Amt samt Løgumkloster Amt, i perioden 1581-1713 hørte under den gottorpske superintendent (biskop) for Slesvig Stift (betegnelsen stift havde gradvist afløst bispedømme). Med Inkorporationen af Slesvig i 1721 blev hele den gottorpske del lagt under den kongelige superintendent, der nu tog ophold i Slesvig, men de sogne, der tidligere hørte under Ribe Stift, blev ikke ført tilbage til Ribe. Efter 1864 kom de tilbageværende sogne i det nordvestlige Sønderjylland, der hørte under Ribe Stift, til Slesvig Stift under den slesvigholstenske Landskirke. Til gengæld fik Ribe lagt de otte sogne under sig.

I 1922 vendte de vestsønderjyske sogne tilbage til Ribe Stift sammen med en række sogne i Slogs Herred, der ellers altid havde hørt under Slesvig. Ved oprettelsen af Haderslev Stift samme år fulgte man stort set den gamle grænse mod Ribe Stift fra 1266 på trods af de problemer, som den manglende sammenhæng mellem de kirkelige og verdslige grænser medførte. Dette administrative problem blev først løst ved Strukturreformen i 2007, hvor 13 sogne blev flyttet fra Ribe Stift til Haderslev Stift.

Af Günter Weitling og Lennart S. Madsen i Sønderjylland A-Å, red. af Inge Adriansen, Elsemarie Dam Jensen og Lennart S. Madsen. Aabenraa: Historisk Samfund for Sønderjylland, 2011.

Litteratur: H.V. Gregersen: Det middelalderlige kollegiatkapitel i Haderslev og dets embedsområde, Barved syssels provsti, i: Sønderjysk Årbog 1985. C.I. Scharling m.fl. (red.): Ribe Bispesæde 948-1948. 1948. 

Ribe Domkirke

Ribe Domkirke, 2013.

Realdania. Foto: Stefan Stamp.