Gå til leksikonoversigt

Ribebrevet

Begreber

Det dokument, som Christian 1. den 5. marts 1460 udstedte til adel og gejstlighed i Slesvig og Holsten efter at være valgt til deres landsherre ved et møde i Ribe Domkirke. Heri lovede kongen at regere de to lande ikke som konge, men som hertug og greve, og at gøre det sammen med landenes egne stormænd. Han anerkendte at være herre i kraft af valg, ikke arv, og han lovede, at stænderne måtte vælge hans efterfølger. 

Brevet rummer den berømte sætning "Dat se bliven ewich tosamende ungedelt". Den blev tillagt en central rolle i den slesvig-holstenske agitation i 1800-tallet, hvor det blev omformuleret som "up ewig ungedelt" og opfattet som et grundlæggende frihedsbrev. 

Nyere forskning betoner derimod, at dokumentet snarere må ses som en håndfæstning, og den berømte sætning er blevet fortolket som blot en erklæring om at holde indre fred.

Af Carsten Porskrog Rasmussen Sønderjylland A-Å, red. af Inge Adriansen, Elsemarie Dam Jensen og Lennart S. Madsen. Aabenraa: Historisk Samfund for Sønderjylland, 2011.

Litteratur:

Henning von Rumohr (red): Dat se bliven ewich tosamende ungedelt, 1960.
Carsten Jahnke: ”Dat se bliven ewich tosamende ungedelt”, i: ZSGH, 128, 2003.