Gå til leksikonoversigt

Salmebøger

Begreber

I Slesvig var kirkesproget og salmesangen tysk fra Reformationstiden til op i 1700-tallet. Først i 1717 udgav præsten B.C. Ægidius en salmebog med dansksprogede salmer, kaldet Varnæssalmebogen eller Flensborgsalmebogen. I 1731 udgav provst Schrader i Tønder Vollständiges Gesang-Buch ... med mange af tidens tyske pietistiske salmetekster. Den blev en afgørende inspirationskilde for H.A. Brorson. Hans salmer vandt især indpas i Sønderjylland gennem Pontoppidans Psalme-Bog fra 1740. Denne salmebog var udbredt i landsdelen helt frem til slutningen af 1800-tallet. I 1844 udgav C.W. Meyer og U.S. Boesen "en Psalmebog", der inddrog en række af samtidens salmedigtere, bl.a. Ingemann og Grundtvig. Evangelisk-luthersk Psalmebog for de dansktalende Menigheder i Slesvig fra 1889 blev på kort tid udbredt over hele landsdelen. Den forenede den klassiske lutherske tradition og den pietistiske tradition med de nyere danske salmer, herunder et stort antal Grundtvigsalmer. Efter Genforeningen udkom Den Sønderjydske Salmebog, 1926, der betegner en overgang frem mod sammensmeltningen af salmerepertoiret i Sønderjylland og Danmark. Det skete i 1953 med indførelsen af Den Danske Salmebog.

I 2015 udgav Det Kgl. Vajsenhus' Forlag "Salmer på dansk og tysk/Deutsch-Dänisches Kirschengesangbuch med salmer på dansk og tysk. Salmebogen er et fællesprojekt mellem de danske og tyske menigheder i Sydslesvig og Sønderjylland. Salmebogens første del indeholder salmer fra Den Danske Salmebog med de samme numre og med parallel tysk oversættelse. Anden del indeholder salmer fra Evangelisches Gesangbuch med parallelle danske oversættelser og nummereret som i den tyske salmebog. 

En række salmer, både på dansk og tysk, er gennem 40 år blevet oversat af den kreds af danske præster syd for grænsen, som kaldes ”Grundtvig-værkstedet” samt af en række enkeltpersoner. Deres arbejde var en væsentlig forudsætning for, at denne salmebog kunne udgives. Noter over de enkelte salmer hjælper organisten med de melodimæssige udfordringer.

Salmebogen bruges især ved kirkelige handlinger, hvor både dansk- og tysktalende deltager, og hvor versene afsynges på både dansk og tysk samtidig, eller hvor man ved hvert andet vers skifter mellem de to sprog.

Af Hans Christian Hein i Sønderjylland A-Å, red. af Inge Adriansen, Elsemarie Dam Jensen og Lennart S. Madsen. Aabenraa: Historisk Samfund for Sønderjylland, 2011.

Litteratur: H. Hejselbjerg Paulsen: Sønderjydsk Psalmesang 1717-1740. 1962. Jørgen Kjærgaard: Salmehåndbog. 2003. 

 

Forside fra Brorsons Troens Rare Klenodie 1739.

Forside fra H.A. Brorsons Troens Rare Klenodie 1739.

Museum Sønderjylland - Kulturhistorie Tønder.