Gå til leksikonoversigt

Sankt Nikolaj Kirke, Flensborg

Steder

Flensborgs hovedkirke ved Søndertorvet, opført 1390-1480 og opkaldt efter de søfarendes skytsengel, Nicolaus. Det 90 m høje spir blev bygget til i 1892.

Den oprindelige kirke på stedet stammer formentlig fra ca. år 1300. Den nuværende kirkebygning er antagelig sammenbygget med den oprindelige kirke, som så senere blev revet ned.

Inventarets fornemste dele er udført af lokale kunstnere, nemlig Hinrich Ringerinck og Peter Hanssen. Kirkens orgel stammer fra begyndelsen af 1602 og er udført af Ringerinck. Orgelfacaden rummer bl.a. Christian 4. og dronning Anna Cathrines våbenskjold. Orglet blev restaureret 2008-09 efter en millionbevilling fra A.P. Møller og Hustru Chastine Mc-Kinney Møllers Fond til almene Formaal.

Døbefonten er udført af den flensborgske bronzestøber Peter Hanssen og stammer fra 1497. Lignende døbefonte af Peter Hanssen findes også i Haderslev og Aarhus domkirker samt i Halk. Den store kumme bæres af de fire evangelister. 

Kong Valdemar Sejrs datter Sophie har sin ligsten i kirken. Hun var i Flensborg for at forlige sine to brødre Abel og Erik Plovpenning.