Gå til leksikonoversigt

Scharffenberg, Paul, 1810-1882, dansk officer

Personer

Paul Scharffenberg blev født i Viborg og blev fra ganske ung uddannet til officer. Han blev premierløjtnant i 1835 og i 1847 kaptajn ved 2. Jægerkorps. Under Treårskrigen 1848-1851 deltog han med hæder i næsten alle større kamphandlinger og blev efter krigen forfremmet til oberstløjtnant. Da den danske regering i 1860 ønskede en hårdere kurs i Hertugdømmerne, blev han kommandant i Altona ved Hamborg. Her blev han i 1863 chef for 8. brigade, men da en krigserklæring nærmede sig, måtte han trække sine styrker ud af garnisonen i Altona og sætte kursen nordpå til Slesvig.

Her blev hans 8. brigade de første dage i februar 1864 involveret i forpostfægtningerne ved Selk, og få dage senere måtte 8. brigade sammen med hele den danske hær trække sig tilbage fra Danevirke. Scharffenberg og 8. brigade blev kommanderet til Fredericia, inden hans soldater den 9. april 1864 via Fyn kom til Sønderborg for at deltage i forsvaret af Dybbøl. 

Det var Schauffenberg, som gav ordren til at iværksætte et modangreb mod det preussiske stormløb den 18. april. Han beordrede bataillonschef kaptajn Ahlefeldt-Laurvig til at standse tilbagetoget (imod general du Plats tidligere ordre) Ordren førte til 8. brigades berømte modangreb frem mod Dybbøl Mølle, som for en stund standsede den fjendtlige fremstormen.

Scharffenberg berømmedes efter krigen i 1864 for sin snarrådighed og kampvilje, en ægte soldat. Han fik i årene efter nederlaget betydelig indflydelse på hæren ordning.