Gå til leksikonoversigt

Glode du Plat, 1809-1864, officer

Personer

Glode du Plat, døbt Peter Henrik Claude du Plat, var en af den danske hærs mest respekterede officerer, der havde udmærkede sig i Treårskrigen 1848-50. I 1864 var han avanceret til generalmajor og chef for 2. Division. Han deltog i krigsrådet i Slesvig den 4. februar 1864, hvor beslutningen om tilbagetrækningen fra Danevirke blev truffet.

Du Plat forudså, at en fastholden af den stærkt svækkede Dybbølstilling kunne føre til en katastrofe og søgte den 16. april 1864, to dage før det afgørende slag ved skanserne i Dybbøl, forgæves at få den sygemeldte overgeneral Gerlach til at afgive kommandoen, så han selv kunne tage over. General du Plat ville have Gerlach til at trodse kravene fra København om at forsvare de sønderbombede stillinger til det yderste. Gerlach var enig i synspunktet, men turde ikke modsætte sig København, selv om general du Plat tilbød at tage ansvaret for tilbagetrækningen.  

Under Slaget ved Dybbøl havde han kommandoen over styrken ved Sundeved, og han ledede kampen fra forreste linje. Du Plat blev dødeligt såret den 18. april 1864 under den preussiske storm på Dybbølstillingen, da han forsøgte han at få overblik over situationen under sammenbruddet af den danske 8. Brigades modangreb. Sammen med majorerne Ernst Schau og Sigismund von Rosen blev han ramt af geværkugler. Alle døde efterfølgende.