Gå til leksikonoversigt

Schleppegrell, Friederich Adolph, 1792-1850, general

Personer

Friederich Adolph Schleppegrell blev født i Norge. Han blev i 1806 løjtnant i Det tellemarkske Regiment og udmærkede sig i krigen mod Sverige 1808-09 og 1812-14. Da Norge ved Freden i Kiel blev afstået til Sverige, nægtede Schleppegrel at sværge den svenske konge troskab og gik i preussisk tjeneste.

I 1815 kom Schleppegrell til Danmark og blev ansat ved Det 3. jyske Regiment, i hvilket han tjente, indtil han i 1842 blev bataljonskommandør. Ved krigens udbrud i 1848 fik Schleppegrell kommando over Flankekorpset. Hans enheder bidrog væsentlig til sejren ved Bov den 9. april 1848.

I bl.a. Slaget ved Slesvig den 23. april samme år og den 5. juni i Slaget ved Sundeved udmærkede Schleppegrell sig. I Slaget ved Fredericia den 6. juli 1849 dannede Schleppegrells brigade venstre fløj. Efter at våbenstilstanden var blevet afsluttet, overtog Schleppegrel kommandoen over de 12.000 mand, der var på øen Als.

I Slaget ved Isted, som fandt sted den 25. juli, kommanderede Schleppegrell 2. armedivision.  Under et modangreb blev han ramt i hovedet og blev ført til Flensborg, hvor han dagen efter døde. Han ligger begravet på den gamle kirkegård i Flensborg.

 

Litografi af Friederich Adolph Schleppegrell.

Litografi af Friederich Adolph Schleppegrell.

Det Kgl. Bibliotek.