Gå til leksikonoversigt

Skrumsager, H.D. Kloppenborg, 1868-1930, sønderjysk politiker

Personer

H.D. Kloppenborg Skrumsager blev født på Bennetgaard ved Københoved umiddelbart syd for Kongeåen som søn af J.N.H. og Ane Marie Skrumsager. Forældrene ønskede ikke at sende deres søn i tysk skole, og han blev derfor hjemmeundervist af dansksindede lærere. Senere blev han elev på Skibelund Efterskole umiddelbart nord for Kongeåen.

Han var arving til morfaderens gård, Bejstrupgård i Københoved, og skulle derfor have en landbrugsuddannelse. Han blev i 1886 landvæsenselev på Højstrupgård, og i vinteren 1886-1887 og den følgende vinter var han elev på Askov Højskole, hvor han også knyttede tætte kontakter til det grundtvigske miljø.

I oktober 1889 påbegyndte han sin tre-årige værnepligt i den preussiske hær. Værnepligten blev aftjent ved den kejserlige garde i Berlin. Han kunne have valgt at flygte til Danmark, men han ville i så fald have mistet retten til at overtage Bejstrupgård, som hans forældre midlertidigt bestyrede efter morfaderens død i 1882. Efter værnepligten tog han på Tune Landbrugsskole for yderligere at forberede sig til landbruget, hvorefter han tog til København og var elev på Borups Højskole. Samtidig fulgte han politiske og historiske forelæsning på Københavns Universitet.

I 1893 overtog han Bejstrupgård og viste sig som en dygtig landmand. Han blev hurtigt både kendt og respekteret for sine skarpe nationale synspunkter. I samme periode opbyggede han et nært venskab med Marten Refslund Poulsen

I perioden 1908-1918 var Kloppenborg Skrumsager medlem af den preussiske landdag i Berlin, hvortil han blev valgt sammen med Nis Nissen. I 1910 meddelte H.P. Hanssen, at han ikke ville lade sig genopstille til Den Tyske Rigsdag i Berlin. Kloppenborg gav Refslund, der gerne ville kandidere, tilsagn om, at han ikke ville opstille til dette valg, men skiftede senere mening. Dette førte til uvenskab mellem de to, der dog fortog sig i årenes løb. H.P. Hanssen skiftede i øvrigt mening og lod sig alligevel opstille til Rigsdagen.

I sin periode i landdagen i Berlin var Kloppenborg Skrumsager meget aktiv. Han blandede sig især i spørgsmål vedrørende skoler, religionsfrihed, uddannelse, retssystem og den tyske stats opkøb af landbrugsejendomme m.m. i Slesvig, de såkaldte domænegårde. Men det vigtigste for ham var at påpege de preussiske forsøg på fortyskning af den dansksindede befolkning i Nordslesvig gennem de mange forbud, udvisninger og urimelige retssager. 

Kloppenborg-Skrumsager var først tilhænger af H.P. Hanssen og hans Aabenraa-retning, men efter 1. Verdenskrig støttede han Flensborg-linien

I perioden 1920-1928 var han medlem af Landstinget for Venstre.

Et portræt af H.D. Kloppenborg-Skrumsager er ophængt i Billedsalen på Folkehjem i Aabenraa. Han er desuden portrætteret af Harald Slott-Møller, maleriet hænger i klubværelset på Flensborghus. 

Litteratur: 

Jens Skrumsager Skau: "Hans Diderik Kloppenborg Skrumsager". Udgivet på eget forlag (tlf. 25 30 43 46).