Gå til leksikonoversigt

Skrumsager, Jørgen Nielsen Hansen, 1841-1921, gårdejer

Personer

Jørgen Nielsen Hansen Skrumsager var vestjyde af fødsel og opvækst. Han kom i 1859 på Rødding Højskole, hvorefter han blev på egnen og tjente som forvalter hos H.D. Kloppenborg på Bejstrupgård i Københoved. Han blev gift med Kloppenborgs datter Ane Marie, mod hendes fars ønske, hvorefter parret overtog nabogården til Bejstrupgård, Bennetgaard. De blev forældre til syv børn, herunder H.D. Kloppenborg Skrumsager og Jutta Skrumsager.

På Bennetgaard holdt parret regelmæssige oplæsningsaftener og foredrag med foredragsholdere fra Danmark, hvor også nationale spørgsmål og undertrykkelsen fra de preussiske myndigheder blev livligt debatteret. Efter H.D. Kloppenborgs død i 1882 bestyrede parret Bejstrupgård frem til 1893, da H.D. Kloppenborg Skrumsager kunne overtage den.

I 1872 var han medstifter af Sparekassen for Frøs og Kalvslund Herreder, som han i mange år var formand og forretningsfører for, men han gjorde sig især gældende som den ubetinget ledende inden for nationalt og folkeligt arbejde blandt de grundtvigsk indstillede vestslesvigere. Skrumsager var en ledende kraft i grundlæggelsen af Rødding Frimenighed i 1874 og var et fremtrædende medlem af bestyrelsen af Sprogforeningen, bl.a. som medredaktør af dens almanak. Det var endvidere Skrumsager, der sammen med A.D. Hørlyck og alsingerne P. Reimers og H. Lassen enedes om at opstille Gustav Johannsen som rigsdagskandidat i Haderslev-Sønderborg kredsen i 1886. Et mindretal blandt især konservative borgere i Haderslev havde hellere set Jens Jessen som kandidat.

I perioden 1880-1905 sad Skrumsager i Haderslev kredsdag, og han medvirkede ved oprettelsen af Vælgerforeningen for Nordslesvig  i 1888 og var dens formand i perioden 1907-1919. Skrumsager havde stor betydning for danskheden i hele den sønderjyske landsdel.

Et portræt af Jørgen Nielsen Hansen Skrumsager er ophængt på Folkehjem i Aabenraa.

Litteratur:
Jørgen Nielsen Hansen Skrumsager: Æt og minder. Udgivet ved Hans Ole Mørk. Historisk Samfund for Sønderjylland, 2007.