Gå til leksikonoversigt

Sønderborg Slot

Steder
Sønderborg Slot

Sønderborg Slot anlagt på en naturlig holm ved indsejlingen til Als Sund. Foto fra 2020.

Destination Sønderjylland. Foto: James Cripps.

Sønderborg Slot ligger på en med Als landfast holm ved indsejlingen til Als Sund. Det blev grundlagt mellem 1170 og 1230, sandsynligvis i den sene del af perioden, som forsvar for byen af samme navn og som led i det danske riges forsvar mod fjender fra syd. I løbet af middelalderen blev borgen udbygget til et ringmurskastel med fire hjørnetårne, som skiftevis var i de slesvigske hertugers og de danske kongers besiddelser. Af dette kastel er dele i vestfløjen, bl.a. den såkaldte Drabantsal, bevaret.

Borgen blev ca. 1525-30 udbygget med forværker for at beskytte den mod artilleribeskydning. Derfor blev den valgt som fængsel for den afsatte danske konge Christian 2, der boede her i perioden 1532-1549 og havde en veludstyret og rummelig lejlighed til rådighed.

I 1549 påbegyndte Christian 3. en stor ombygning, da Sønderborg Slot indgik som del af hans hustru, dronning Dorotheas livgeding. Over to årtier forvandlede arkitekten Hercules von Oberberg ringmurskastellet til et moderne firfløjet renæssanceslot med svungne gavle og spir. I nordfløjen blev der indrettet fyrstebolig med en stor dansesal med forgemakker og en slotskirke, indrettet efter Martin Luthers forskrifter for protestantiske fyrstekapeller. Slotskirken er det mest intakte fyrstekapel fra reformationstiden i Europa.

Sønderborg Slot overgik i 1571 til hertug Hans den Yngre, der gjorde det til hovedresidens i sit vidtspredte hertugdømme. Hans oldebarn, hertug Christian Adolf, gik fallit efter Svenskekrigene, hertugdømmet Sønderborg hjemfaldt i 1667 til kronen, og slottet blev amtmandsbolig. 1718-26 blev det gennemgribende restaureret. Renæssancegavle, tårne og spir blev fjernet, der blev indsat vinduer med taktfaste mellemrum, og Sønderborg Slot fik sin nuværende skikkelse i barokstil.

I 1764 gav den danske konge slot og ladegård til hertug Frederik Christian 1. af Augustenborg som tak for, at hertugen havde afstået sine arvekrav på hertugdømmerne Pløn og Glücksborg. Indtil 1852 var Sønderborg i de augustenborgske hertugers eje, men de benyttede det ikke som residens. Efter Treårskrigen købte den danske stat Sønderborg Slot af den landsfordrevne hertug, og det var atter kongeligt slot indtil 1864, hvor det blev overtaget af Preussen. Under De Slesvigske Krige blev slottet benyttet som lazaret.

I perioden 1867-1919 blev Sønderborg Slot anvendt som preussisk infanterikaserne. Efter Genforeningen blev slottet igen overtaget af den danske stat og kom til at danne ramme om Museet på Sønderborg Slot. I årene 1964-73 gennemgik det en omfattende restaurering, der fjernede ændringer fra kasernetiden og genskabte barokpræget, men med de bevarede rum fra middelalderen og renæssancen intakte.

Af Inge Adriansen i Sønderjylland A-Å, red. af Inge Adriansen, Elsemarie Dam Jensen og Lennart S. Madsen. Aabenraa: Historisk Samfund for Sønderjylland, 2011.

Litteratur:

Otto Norn, Jørgen Paulsen og Jørgen Slettebo: Sønderborg Slot. Historie og bygning. 1963.

Jørgen Slettebo: Sønderborg Slot. Restaurering og historie. 1975.