Gå til leksikonoversigt

Sort sol

Begreber

Naturfænomen, som kan opleves om både efteråret og foråret i især Tøndermarsken, når enorme stæreflokke samler sig i forbindelse med deres træk sydover eller nordover. Fuglene flyver umiddelbart før solnedgang fra deres fouragering til Tøndermarskens rørskove for at overnatte. Der kan være fra en halv til 1 million fugle i flokken, der i tæt formation synkront flyver hen over området, før de slår sig ned for natten.

Benævnelsen "sort sol" kommer af den oplevelse man får, når den store stæreflok flyver ind foran den nedgående sol.

sort sol

Sort sol over Tøndermarsken.

Nationalpark Vadehavet. Foto: Ulrik Pedersen.