Gå til leksikonoversigt

Spadelandsret

Begreber

Retssamling fra 1557, der regulerede det nordfrisiske digebyggeri (se Frisisk lov). Den rummer sædvanebestemmelser, der blev samlet efter en forordning af hertug Hans den Ældre. Heri er bestemmelsen om, at hvis en mand ikke vedligeholder sin part af diget, skal digefogeden sætte spaden i hans dige, og han skal have fortabt sin jord, jf. den langs hele Nordsøkysten kendte formulering: ”Den, der ikke vil dige, må vige”.

Af Bjørn Poulsen i Sønderjylland A-Å, red. af Inge Adriansen, Elsemarie Dam Jensen og Lennart S. Madsen. Aabenraa: Historisk Samfund for Sønderjylland, 2011.

Litteratur: A. Bantelmann m.fl.: Geschichte Nordfrieslands. Heide 1996. Harry Kunz: Deichrecht, i: S-H Lex.