Gå til leksikonoversigt

Statens Jordlovsudvalg

Personer

Jordlovsudvalget blev oprettet i 1919 i forbindelse med lensafløsningen i Danmark. I 1929 oprettedes et særligt underudvalg med egen administration og teknisk tjeneste i Tønder for at fremme det sønderjyske landbrugs tilpasning til danske forhold. Tønderafdelingen blev gennem mange år ledet af civilingeniør Theodor Claudi Westh. Den arbejdede med forbedring af den uhensigtsmæssige sønderjyske jordfordeling, hvor gårdenes jordlodder ofte lå meget spredt. Andre opgaver var afvandingsprojekter og drikkevandsforsyning i Tøndermarsken, men først og fremmest udstykningen af større ejendomme til husmandsbrug.

Jordlovsudvalget stod således fra 1930 for oprettelsen af den "skræddersyede landsby" Bjerndrup i Nørre Løgum Sogn med 24 nye husmandsbrug. Det administrerede desuden de tidligere preussiske domænegårde efter nedlæggelsen af den særlige sønderjyske domæneforvaltning i 1935, og i 1945 overtog udvalget i første omgang de ejendomme, der blev konfiskeret som tysk og japansk ejendom. Efter 1949 gennemførte det udstykning af de sønderjyske præstegårdsjorder.

Udstykningerne ophørte i 1950’erne, og opgaven blev i stedet at medvirke til sammenlægning af de mange små brug til bæredygtige enheder. Fra 1964 fik Statens Jordlovsudvalg også overdraget landvindingsarbejdet langs Vadehavskysten. Afdelingen i Tønder eksisterer fortsat som et kontor under Direktoratet for Fødevareerhverv.

Af Hans Schultz Hansen i Sønderjylland A-Å, red. af Inge Adriansen, Elsemarie Dam Jensen og Lennart S. Madsen. Aabenraa: Historisk Samfund for Sønderjylland, 2011.

Litteratur: Th. Claudi Westh: Statens Jordlovsudvalg i Sønderjylland 1920-1970, i: Sønderjysk landbrug 1920-1970. 1970