Gå til leksikonoversigt

Studehandel

Begreber

Handel med danske og slesvigske stude (kastrerede tyrekalve) og okser til nordtyske byer begyndte i 1300-tallet. Omkring år 1400 gik dog kun 400-500 okser forbi tolden ved Flensborg. Ved midten af 1400-tallet opstod der årlige efterårsmarkeder for stude i Ribe og Kolding samt i mindre omfang i Assens, hvor især nordtyske handlende købte ind af ”græsøksne”, der kom fra sommergræsning. Et toldregnskab 1485 fra Gottorp, som okserne passerede på vej sydover ad oksevejen, viser, at der dette år blev fortoldet 13.000 okser i Gottorp.

Som mængden af eksporterede okser steg, skete der en forskydning imod forårseksport. Antallet af hanseatiske opkøbere blev mindre, mens antallet af vesttyske, hollandske, danske og slesvig-holstenske handlere steg, efterhånden som behovet for kød voksede i Vesttyskland, Holland og Flandern. Nu købte man på et marked ved Hamborg de "magre staldokser", der havde stået opstaldet vinteren over og skulle fedes op. De slesvigske byers købmænd, især Flensborgs, profiterede af udviklingen. En vis udskibning af stude fandt også sted fra vestkysten, fx fra Ballum, Højer og ikke mindst Husum. I 1612 nåedes et eksportmaksimum på 52.000 okser, men herefter gik det tilbage, og eksporten bevægede sig i årene fra 1660 til 1720 mellem 17.000 til 20.000 dyr årligt. I 1770’erne nåede man under 7.000 dyr. Eksporten fortsatte op i 1800-tallet, men da blev de lange studedrifter afløst af transport med jernbane og skib.

Af Bjørn Poulsen i Sønderjylland A-Å, red. af Inge Adriansen, Elsemarie Dam Jensen og Lennart S. Madsen. Aabenraa: Historisk Samfund for Sønderjylland, 2011.

Litteratur: Poul Enemark: Dansk oksehandel 1450-1550. Fra efterårsmarked til forårsdrivning, bd. 1-2. 2003. Karl-Erik Frandsen: Okser på vandring. Produktion og eksport af stude fra Danmark i midten af 1600-tallet. 1994.

Oksevejen ved Leck i Sydslesvig. Foto fra 2011.

Oksevejen ved Leck i Sydslesvig. Foto fra 2011.

Museum Sønderjylland - Kulturhistorie Tønder. Foto: Henrik Bonnichsen.