Gå til leksikonoversigt

Svansen

Steder

Halvøen mellem Slien i nord og Ekernførde Bugt i syd. Landskabet, der er dannet under Weichsel-istiden (se Landskabsformer i Sønderjylland), består af bundmoræne med en del dødisrelief. Ved Arnæs ligger en markant randmoræne og en stor issøaflejring. Ved roden af halvøen ligger en smeltevandsaflejring. Kysterne er varierede med klinter, indsøer og strande. Den frugtbare jordbund har skabt grundlag for en række godser, bl.a. Damp, Ludwigsburg og Grünholz. Ved Mysunde var der en træfning under De slesvigske Krige. Til beskyttelse af halvøen byggedes som en del af Danevirke den såkaldte Østervold.

Ved Arnæs og Mysunde er der færger til Angel. Svansen er et yndet turistområde.

Af Henrik Jakob Mynster Alsted i Sønderjylland A-Å, red. af Inge Adriansen, Elsemarie Dam Jensen og Lennart S. Madsen. Aabenraa: Historisk Samfund for Sønderjylland, 2011.