Gå til leksikonoversigt

Sydslesvigsk Forening (SSF)

Begreber

Forening, der er den samlende kulturelle hovedarganisation for det danske mindretal i Sydslesvig. Medlemstallet lå i 2023 på ca. 17.000.

Sydslesvigsk Forening (SSF) er udgået fra Den Slesvigske Forening, der blev oprettet i 1920 af redaktør Ernst Christiansen som kulturel og politisk hovedorganisation for det danske mindretal syd for den nye dansk-tyske grænse. Den slesvigske Forening blev det danske mindretalspolitiske parti ved rigsdags-, landdags-, amts- og kommunevalg i kombination med folkelige, kulturelle og sociale opgaver. 

Sydslesvigsk Forening (SSF) blev oprettet den 15. november 1946 primært efter krav fra den britiske besættelsesmagt, som ikke mente, at Den Slesvigske Forening samtidigt kunne være et parti og en kulturel forening. Konsekvensen heraf blev oprettelsen af Sydslesvigsk Vælgerforening (SSW) i 1948.

Sydslesvigsk Forening gennemfører med støtte fra den danske stat et stort antalt kulturelle aktiviteter og driver bl.a. forsamlingshuse, mødelokaler, ældreboliger og Danevirke Museum. Derudover arrangerer SSF de danske årsmøder i Sydslesvig. 

En lang række foreninger tilsluttet Sydslesvigsk Forening, det gælder 2024 følgende:

 • Borgerforeningen 
 • Danmarks-Samfundet Sydslesvig e.V.
 • Den slesvigske Kvindeforening  
 • DSH – Foreningen af Aktive Kvinder i Sydslesvig 
 • Duborg-Samfundet 
 • Flensborg danske Journalistforening  
 • Foreningen Norden, Sydslesvig afdeling  
 • Fælleslandboforeningen for Sydslesvig   
 • Hejmdal Blæseorkester  
 • Historisk Samfund for Sønderjylland, Sydslesvig afdeling   
 • Sct. Georgs-Gildet Flensborg  
 • Sprogforeningen i Sydslesvig   
 • St. Knuds-Gildet  
 • Sydslesvigs danske Kunstforening   
 • Sydslesvigs Museumsforening 
 • Sydslesvigs Selvhjælp (SSH)
 • Sydslesvigsk Kreditforening   
 • Sønderjysk Arbejder Forening (SAF)

Desuden samarbejder SSF traditionelt med den frisiske forening Friisk Foriining.