Gå til leksikonoversigt

Tinglev

Begreber

Tinglev er en stationsby i Aabenraa Kommune ca. 19 km sydvest for Aabenraa. Indbyggertallet lå i 2023 på 2.738. 

Landsbyen Tinglev lå ved kirken i den vestlige del af den nuværende by. Der blev i 1860’erne etableret station på den østjyske længdebane, og denne blev lagt noget øst for landsbyen. Da banen Tinglev-Tønder åbnede 1867, fik den station samme sted. Herefter udviklede der sig en regulær stationsby vest for banegården, og igennem årtierne er de to bebyggelser vokset sammen.  midten findes bl.a. skole og det tidligere rådhus. Tinglev-Tønder-banen lukkede for persontrafik i 1971, for godstrafik i 2002. I perioden 1970-2006 var Tinglev administrativt center i den daværende Tinglev Kommune

Øst for banegården er vokset et stort industrikvarter frem, der bl.a. rummer Tinglev Elementfabrik, etableret 1981 (fra 2011 under navnet Contiga A/S Tinglev, siden 2023 under navnet Heidelberg Materials), samt siden 1991 Mærsk Container Industri, der har sin hovedadministration her.

Tinglev er hovedby i den såkaldte Skæve Firkant, hvor det tyske mindretal traditionelt står stærkt. Der er derfor mange af mindretallets foreninger repræsenteret i byen, og her ligger også Deutche Nachschule Tingleff, der har rødder i den i 1905 oprettede tyske folkehøjskole. 

Beredskabsstyrelsen, Center for uddannelse (tidligere Beredskabsstyrelsen Teknisk Skole) hører til i en bygning, der indtil 1945 var en tysk husholdnings- og folkehøjskole.

Af Lennart S. Madsen i Sønderjylland A-Å, red. af Inge Adriansen, Elsemarie Dam Jensen og Lennart S. Madsen. Aabenraa: Historisk Samfund for Sønderjylland, 2011.

Opdateret af Redaktionen 2024.

Tinglev Station betjener flere jernbanelinjer., bl.a. Den Østjyske Længdebane med forbindelse til Tyskland.

Tinglev Station betjener flere jernbanelinjer, bl.a. Den Østjyske Længdebane med forbindelse til Tyskland. Foto fra 2019.

Foto: Hjart, CC BY-SA 4.0