Gå til leksikonoversigt

Varnæs

Steder

By på halvøen Sundeved i Aabenraa Kommune ca. 12 km øst for Aabenraa. Indbyggertallet lå i 2023 på 432. 

Varnæs omtales i Kong Valdemars Jordebog med købstadsafgifter, antagelig knyttet til en endnu ikke lokaliseret handelsplads ved Varnæs Vig. Lidt syd for byen ligger Varnæs Kirke, der går tilbage til romansk tid med senmiddelalderligt klokketårn og altertavle. Fra 1200-tallet og frem i 1900-tallet var Varnæs et eget birk under Aabenraa Amt.

I Varnæs foregik den første fuldt gennemførte udskiftning og udflytning i Sønderjylland 1710-11, idet den meget store landsbys gårde to og to, de såkaldte tvillingegårde, blev flyttet ud til egne marker.

Af Lennart S. Madsen i Sønderjylland A-Å, red. af Inge Adriansen, Elsemarie Dam Jensen og Lennart S. Madsen. Aabenraa: Historisk Samfund for Sønderjylland, 2011.

Opdateret af Redaktionen 2024.

Litteratur:

Troels Fink: Udskiftningen i Sønderjylland indtil 1770, 1941.

Skov- og Naturstyrelsen: Varnæs (folder).