Gå til leksikonoversigt

von Brockdorff-Rantzau, Ulrich, 1869-1928, tysk ambassadør og udenrigsminister

Personer

Grev Rantzau, som han i reglen blev kaldt, var af holstensk slægt og kritisk indstillet over for preussisk militarisme og de preussiske metoder over for den danske folkegruppe i hertugdømmerne (Köller-politiken). Han var også tysk patriot og havde en stærk tysk nationalfølelse.

Rantzau blev i 1912 det tyske kejserriges gesandt (ambassadør) i Danmark, en post, han beholdt under hele 1. Verdenskrig frem til 1918. Hans tætte og tillidsfulde forhold til udenrigsminister Erik Scavenius fik stor betydning for de danske bestræbelser på at føre neutralitetspolitik under krigen.

Han blev i 1918 udenrigsminister i den første socialdemokratiske regering i Tyskland, men nægtede at underskrive Versaillestraktaten, hvorefter han trak sig som udenrigsminister.

Litteratur:

Viggo Sjøqvist: Erik Scavenius. En biografi. Bind 1 og 2. Gyldendal, 1973.

Ulrich von Brockdorff-Rantzau. Foto fra 1918.

Ulrich von Brockdorff-Rantzau. Foto fra 1918.

Det Kgl. Bibliotek. Foto: Alexander Binder.