Gå til leksikonoversigt

Wegener, Caspar Frederik, 1802-1893, historiker

Personer

C.F. Wegener blev, som sin bror Johan Wegener, født i Nyborg. Gennem sin velgører Laurits Engelstoft blev han i 1826 ansat som adjunkt ved Sorø Akademi, hvor han tilbragte de næste 22 år. I 1837 udnævntes han til lektor i historie, geografi og statistik og i 1840 til bibliotekar ved akademiet.

Hans undervisning havde "et vækkende præg", og hans påvirkning i det sønderjyske spørgsmål, som han var stærkt optaget af, fik stor betydning for mange af hans elever, bl.a. T.A. Regenburg, som indførte de såkaldte Regenburgske sprogreskripter i Mellemslesvig i 1851, som Wegener var en fanatisk tilhænger af.

C.F. Wegener forlod i 1848 Sorø Akademi, da han blev udnævnt til kongelig historiograf og bosatte sig i København, hvor han kort efter blev udnævnt til gehejmearkivets chef; en post, han besad frem til 1882.

Wegener samlede igennem sit lange liv en af de største private bogsamlinger i Danmark, som ved hans død talte over 40.000 bind. Staten købte samlingen efter Wegeners død og den dannede senere grundstammen i Statsbiblioteket i Aarhus.

C.F. Wegener fotograferet i 1863.

C.F. Wegener fotograferet i 1863.

Det Kgl. Bibliotek.