Gå til leksikonoversigt

Wienerfreden

Begreber

Fredsaftale indgået 30. oktober 1864 mellem Preussen, Østrig og Danmark som afslutning på krigen i 1864. Den indebar dansk afståelse af hertugdømmerne Slesvig, Holsten og Lauenborg til de to sejrsmagter. Dog skete der en grænseudligning, så de kongerigske enklaver i Slesvig tilfaldt Østrig og Preussen, mens Ribes omegn, otte sogne syd for Kolding samt Ærø til gengæld blev indlemmet i kongeriget Danmark. I midtlandet udgjorde Kongeåen den nye dansk-tyske grænse.

Af Hans Schultz Hansen i Sønderjylland A-Å, red. af Inge Adriansen, Elsemarie Dam Jensen og Lennart S. Madsen. Aabenraa: Historisk Samfund for Sønderjylland, 2011.

Litteratur: Franz von Jessen: Haandbog i det nordslesvigske Spørgsmaals Historie. 1901.