Projektet Mindretallenes Hus, der nu er opgivet, skulle efter planen have haft til huse i et pakhus i Nørregade i Flensborg, der ejes af Sydslesvigsk Forening.

Foto: Grænseforeningen

Et hus i splid med sig selv

Projektet Mindretallenes Hus i Flensborg er aflyst efter den danske regerings nej til at yde økonomisk støtte og længere tids uenighed i det danske mindretal i Sydslesvig. ”Sydslesvig kan ikke bære, at det hele bliver til en gang ´House of Cards´ for begyndere”, siger Jon Hardon Hansen, formand for SSF.

Et gammelt pakhus i Flensborg har gennem længere tid været genstand for voldsom uenighed i det danske mindretal i Sydslesvig. Forløbet har givet anledning til kritik af samarbejdet mellem de sydslesvigske foreninger, der beskrives som ”dysfunktionelt”, og der tales om ”en sydslesvigsk statskrise”. 

Mindretallenes Hus blev præsenteret af Sydslesvigsk Forening (SSF) for ti år siden som ”en slags Camp David for de europæiske mindretal”, hvor mindretal, der er ramt af konflikter, kunne komme og tage ved lære af den fredelige sameksistens i det dansk-tyske grænseland.

Mindretallenes Hus skulle efter planen have haft til huse i et gammelt pakhus i Nørregade 78, der er nabohus til SSF’s egen bygning, Flensborghus. Mindretallenes Hus, der også støttes af den europæiske mindretalsorganisation FUEN og Sydslesvigsk Vælgerforening, SSW, skulle have været tilholdssted for FUEN og kontaktsted for alle Europas nationale mindretal. Men forløbet har været kaotisk, og fra flere sider tales der nu åbent om, at der herefter bør ske ændringer i det danske mindretals organisationsstruktur.

”Striden om pakhusprojektet var dråben, der fik bægeret til at flyde over”, skriver chefredaktør Jørgen Møllekær i en leder i Flensborg Avis.

Ingen dansk støtte

Mindretallenes Hus i Nørregade blev endeligt lagt i ruiner den 9. januar efter et møde mellem kulturminister Mette Bock (LA), Jon Hardon Hansen, der er formand for SSF, og generalsekretær Jens A. Christiansen, SSF. Kulturministeren skrev herefter i en pressemeddelelse:

”Jeg har taget SSF’s redegørelse til efterretning og konkluderer, at det aktuelle projekt er lukket fra den danske regerings side. Det vil vi meddele vores samarbejdspartnere i Tyskland”. Den danske regering ønskede således ikke at støtte Mindretallenes Hus med 10 millioner kroner. Et lignende beløb var der givet tilsagn om fra de tyske myndigheders side under forudsætning af dansk støtte.

Forud for regeringens beslutning havde Folketingets Sydslesvigudvalg to gange afvist at støtte Mindretallenes Hus økonomisk. Det har været fremført som et kritikpunkt, at SSF søgte støtte i Kulturministeriet, efter at Sydslesvigudvalget allerede havde givet afslag.

”Foreningerne er egenrådige”

Mindretallet er i dag organiseret i en række selvstændige foreninger, hvoraf SSF og Dansk Skoleforening for Sydslesvig er de største. De i alt ni foreninger har indgået en uforpligtende samarbejdsaftale i 2015 og mødes i Det Sydslesvigske Samråd, der har Christian Jürgensen, der er formand for Dansk Centralbibliotek for Sydslesvig, som formand. Centralbiblioteket, der har til huse i Nørregade 59, så i øvrigt gerne, at Mindretallenes Hus fik adresse her.

Ifølge Christian Jürgensen har det været drøftet, om det danske mindretal skulle have en mere klart hierarkisk organisationsstruktur som for eksempel det tyske mindretal i Sønderjylland har det. Men det bakkes ikke op af medlemmerne i Samrådet.

”Det er en drøm, men foreningerne er egenrådige”, siger Christian Jürgensen til Kristeligt Dagblad.

Anni Matthiesen (V), der er ny formand for Sydslesvigudvalget efter Kim Andersen (V), siger til samme avis, at hun har noteret sig, at bølgerne er gået højt mellem de sydslesvigske foreninger indbyrdes og i kontakten med de danske beslutningstagere.

”Derfor har jeg foreslået, at vi i nær fremtid afholder et møde med hele Det Sydslesvigske Samråd for at tage en snak om, hvorvidt der er noget, vi skal justere eller ændre på. Når en sag kører op, som denne har gjort, er det altid fornuftigt at se på, om der er nogle ting, der kan gøres bedre”, siger Anni Matthiesen til Kristeligt Dagblad.

Sydslesvigs måske mest udskældte person

Det er især SSF’s generalsekretær Jens A. Christiansen og SSF’s formand Jon Hardon Hansen, der har været genstand for kritik, også fra SSF’s egne medlemmer, på Flensborg Avis’ debatsider. De to er blevet beskyldt for at køre sololøb og for ikke at kommunikere tilstrækkeligt åbent med de øvrige mindretalsforeninger. Under overskriften ”Ballade i Nørregade” skriver Jydske Vestkysten om sagen og skriver bl.a. om Jens A. Christiansen: ”For meget general og for lidt sekretær. En mand, der deler vandene”.  

I et interview i SSF’s eget informationsblad, Kontakt, spørger intervieweren: ”Jon, hvordan er det at være det danske Sydslesvigs måske mest offentligt udskældte person?”

Hertil svarer Jon Hardon Hansen blandt andet: ”Selvfølgelig ved man, at man skal kunne tåle varmen i bageriet, når man kandiderer til et embede som SSF-formandens. Jeg tager gerne hede diskussioner om indhold. Men lige nu har jeg til tider snarere fornemmelsen af at være centrum for en grillfest, hvor det er svært at finde gehør for argumenter”.

House of Cards for begyndere

Jon Hardon Hansen, der er præst på øen Sild, er helt sikkert bekendt med ordene fra Det Nye Testamente: ”Et hus i splid med sig selv kan ikke bestå”. Han vil dog med SSF’s hovedstyrelse i ryggen holde fast ved idéen om Mindretallenes Hus ”i en eller anden form”, fremgår det af interviewet i Kontakt.

Dog beklager Jon Hardon Hansen dele af forløbet, bl.a. at han inddrog den danske ambassadør i Berlin, Friis Arne Petersen, og den daværende tyske mindretalskommitterede Hartmut Koschyk under et interview med Flensborg Avis, der bl.a. omhandlede den danske og tyske støtte til projektet. Dette førte efterfølgende til en konflikt mellem Jon Hardon Hansen og Flensborg Avis om, hvad der var blevet sagt, og avisen valgte at tage det i denne sammenhæng usædvanlige skridt at offentliggøre en lydfil fra interviewet som dokumentation.

”Vi har ikke informeret godt nok, ikke mindst vedrørende vores ansøgning til den danske regering. (…) Men det, vi har oplevet i de sidste uger, kan for mig at se ikke kun begrundes dermed. Det kan egentlig kun forklares ved, at nogle mener at kunne bruge denne sag til at fremme en anden, skjult dagsorden eller kræve min eller andres skalp. Men Sydslesvig er en lille verden og kan ikke bære, at det hele bliver til en gang ’Borgen’ eller ’House of Cards’ for begyndere”, siger Jon Hardon Hansen i Kontakt med henvisning til en dansk og amerikansk tv-serie om livet henholdsvis på Christiansborg og i Washington D.C.