Sendemandsmødet er samtidig vores eget demokrati i Grænseforeningen, og også det skal vi værne om", skriver Hanne Sundin, direktør for Grænseforeningen, i en kommentar.

Foto: Thomas Tolstrup

Lad os styrke det nære demokrati

Sendemandsmødet er samtidig vores eget demokrati i Grænseforeningen, og også det skal vi værne om", skriver Hanne Sundin, direktør for Grænseforeningen, i en kommentar.

Krigen i Ukraine ryster hele verden. En stormagt har overfaldet en demokratisk stat i Europa. Det er en menneskelig katastrofe og samtidig et overgreb på den verdensorden og de systemer, de fleste i Vesten tror på.

Det er er næsten umuligt at tro på, at det er sket. Og om end det også synes umuligt at se enden på krigen, så må vi tro på, at friheden, freden og den demokratiske vej sejrer til sidst.

Mens vi håber for ukrainerne og gør for dem, hvad vi kan som land og hver især, så må vi hylde og styrke demokratierne, hvor vi selv har en rolle at spille.

Den 8. maj er der delstatsvalg i Slesvig-Holsten, og her er det selvfølgelig særligt interessant for dansksindede i Sydslesvig, hvordan det går for Sydslesvigsk Vælgerforening (SSW), der siden 1948 har repræsenteret det danske mindretal og den frisiske folkegruppe i Slesvig-Holsten. 

Senest i september 2021 har SSW opnået et flot resultat ved valget til Den Tyske Forbundsdag. Det var første gang i over 60 år, at SSW stillede op til et forbundsdagsvalg, og det er nu første gang i over 70 år, at SSW har et mandat i Forbundsdagen. Nemlig spidskandidaten Stefan Seidler, der fik 55.000 stemmer i Slesvig-Holsten. Siden har der i de tyske medier været stor interesse for hans person, hvilket har givet ham en god platform til at fortælle om det danske mindretal. Det fortæller han i et interview i dette nummer af magasinet Grænsen, ligesom han vil besøge Grænseforeningens Sendemandsmøde.

Sendemandsmødet er samtidig vores eget demokrati i Grænseforeningen, og også det skal vi værne om. Jeg håber, at rigtig mange møder op, og jeg glæder mig til at møde foreningens medlemmer og gæster fra både Sydslesvig og Danmark – til at synspunkter mødes og brydes og til at blive klogere og finde fællesskab.

Sendemandsmødet bliver mit første som ny direktør. En af de første opgaver ved siden af Sendemandsmødet bliver at igangsætte en proces, der skal give Grænseforeningen en ny strategi. Hvor skal vi hen efter genforeningsjubilæet? Hvad skal de næste 100 år tegne for Grænseforeningen? Strategien skal skabes og siden realiseres i tæt samarbejde med Grænseforeningens bestyrelse, medlemmer, mindretal og interessenter omkring os. Derfor er jeg særligt glad for at have Sendemandsmødet som afsæt.  

Verden viser os, at vi ikke må tage værdier som frihed, fred og demokrati for givet. Lad os hjælpe hvor vi kan. Og lad os styrke og dyrke demokratisk samtale og foreningsliv.

Vel mødt i Vingsted til Sendemandsmødet den 7. maj.