"Det er jo ikke meningen, man som formand skal lave hele arbejdet. Så bestyrelsesarbejdet handler i høj grad om medlemsaktivering", siger Chistopher Warnke, der er formand for Grænseforeningen Ungdom (GFU).

Foto: Grænseforeningen

”Jeg elsker forenings-Danmark”

Som formand for Grænseforeningen Ungdom vil 22-årige Christopher Warnke styrke foreningslivet i Danmark. Han går dermed imod strømmen af frivillige unge, der foretrækker konkrete, tidsafgrænsede opgaver

I efteråret rykkede Christopher Warnke teltpælene op og flyttede fra Sønderborg, hvor han har taget sin Hf-eksamen, til København, hvor han er startet på et adgangskursus på Danmarks Tekniske Universitet (DTU). Som ung sydslesviger er han kommet ind på Arveprins Knuds Kollegium på Frederiksberg, hvor han bor sammen med 17 andre unge sydslesvigere.

For godt et år siden, den 1. maj i fjor, blev Christopher Warnke valgt som formand for den nye ungdomsforening Grænseforeningen Ungdom (GFU), som han siden har lagt mange timer i at opbygge. Tendensen, der kan ses i en række undersøgelser de senere år, er, at de fleste unge engagerer sig i konkrete aktiviteter, vælger foreninger til på grund af fællesskabet, men ikke er tilbøjelige til at gå ind i bestyrelsesarbejdet. Så hvad får et ungt menneske, der står over for uddannelsesvalg og flytning, til at gå mod strømmen og bruge tid og kræfter på at opbygge en ny forening? Christopher Warnke trækker på smilebåndet, mens han sætter kaffe over i fælleskøkkenet.

”Grundlæggende er jeg nok et meget engageret menneske og lidt af en politisk nørd. De andre på kollegiet er allerede ved at blive lidt trætte af, at jeg hele tiden inviterer dem til alle mulige politiske debatter ude i byen. Men for mig handler det om at skabe muligheder for andre, så de kan gøre det, de brænder for. En forening giver helt særlige vilkår for at kunne skabe gode rammer for engagement, og i en ny forening kan man definere disse rammer gennem helt nye vedtægter og strukturer. Det, synes jeg, er enormt spændende”, siger Christopher Warnke.

Politik udenfor partierne  

Med en dansk mor og en tysk far er Christopher Warnke vokset op i det danske mindretal i Harreslev ved Flensborg. Her startede han sit politiske engagement, da han som 16-årig meldte sig ind i SSWU, der er ungdomsorganisationen af mindretalspartiet Sydslesvigsk Vælgerforening. Det partipolitiske ungdomsarbejde gav Christopher Warnke blod på tanden, men det kunne ikke fastholde ham. 

”I et parti er der nogle mere eller mindre fasttømrede politiske grundholdninger, der er svære at rokke ved. Enten kan man identificere sig med disse holdninger, eller også går man. En ungdomsforening derimod fokuserer på et mere snævert, specifikt område og er derved meget mere inkluderende. I en forening kan man møde folk, der på andre områder har vidt forskellig politisk observans. GFUs medlemmer er for eksempel en politisk meget blandet gruppe”.

”Mangfoldighed er noget, der tiltrækker mig, og derfor elsker jeg forenings-Danmark. Jeg synes, det er fantastisk, at der findes en bred vifte af foreninger i Danmark, hvor folk går sammen om at skabe noget godt i deres lokalsamfund eller i et større perspektiv. Det er jo ikke, fordi et sådant engagement ikke kan være politisk, det er bare ikke partipolitisk”, siger Christopher Warnke, der selv betegner sig som politisk liberal.

En politiker i maven

Det er bestemt ikke sådan, at Christopher Warnke mangler politiske visioner, og hans ambitioner går langt ud over det foreningsmæssige.

”Jeg ønsker at gøre Danmark mere europæisk og internationalt orienteret. I forhold til Tyskland, hvor jeg er født, synes jeg Danmark er meget navlebeskuende. De fleste borgere bryder sig ikke om idéen om internationale, politiske fællesskaber, og der hersker tit en ekskluderende tone over for medborgere, der ikke har en dansk baggrund. Det vil jeg gerne være med til at lave om på”, siger Christopher Warnke, der for nylig har besluttet sig for at erstatte et studie på DTU med klassisk arkæologi, hvor han skal beskæftige sig med oldtiden.

”Romerriget er eksempelvis meget fascinerende, da det er det største og længstvarende storrige i Europas historie. Det strakte sig over et stort område og omfattede mange kulturer. Det interesserer mig, hvor multikulturelt Romerriget har været. Måske har romerne haft en viden om samfundets sammenhængskraft, der er gået tabt for os, og som skal genopdages og bruges som politisk inspiration”.

”Jeg har ingen konkrete planer om at gå ind i politik. Lige nu giver GFU mig en god platform til at engagere mig sammen med andre. Det er et sted, hvor vi får en fælles stemme. I GFUs bestyrelse har vi brugt det sidste år på at opbygge strukturerne for vores forening, og nu skal vi til at koncentrere os om vores kerneopgave: Vi skal udvikle inddragende aktiviteter omkring vores formål, som er at fremme forståelse, dialog og samarbejde mellem forskellige kulturer”, siger Christopher Warnke.