De tre bøger er udgivet af Dansk Skoleforening for Sydslesvig, Jaruplund Højskole, Dansk Centralbibliotek for Sydslesvig, Center for Undervisningsmidler og forskningsafdelingen ved Dansk Centralbibliotek for Sydslesvig. Bøgerne er gratis og uddeles som klassesæt både nord og syd for grænsen via Center for Undervisningsmidler. www. cfu-sydslesvig.de

Foto af bøgerne

Mindretalsidentitet i børnehøjde

ANMELDELSE: Tre nye børnebøger fra Sydslesvig stiller skarpt på eksistentielle spørgsmål om identitet og tilhørsforhold

Hvordan er det at skulle flygte til et fremmed land, og hvordan føles det, når to forskellige magter forsøger at trække i en? Hvilken betydning spiller historien – både min personlige og verdenshistorien – for det menneske jeg er? Det er nogle af de eksistentielle spørgsmål, de tre nyligt udkomne sydslesvigske børnebøger Midtimellem, Silja min Silja og Betyder det noget? beskæftiger sig med.

Bøgernes budskab er enkelt: at vokse op med flere sprog og kulturer er produktivt, men ikke altid lige nemt. Med udgangspunkt i tre forskellige perspektiver forsøger bøgerne dermed at åbne for spørgsmål om identitet, tilhørsforhold, kultur og historie.

I Silja min Silja oplever vi livet på flugt ud fra perspektivet af en lille piges dukke. Dukken tages med på flugt – hvorfra eller hvorhen vides ikke. At vi som læsere intet ved om den lille piges baggrund, eller hvorfor hun flygter, skaber en særlig stemning – en stemning, der på fineste vis formidler den usikkerhed, som livet på flugt nok altid bærer med sig. Set i lyset af den såkaldte flygtningekrise er bogen ikke kun politisk aktuel og alene af den grund værd at inddrage i undervisningen. Den stiller også med ganske få ord og hentydninger skarpt på det emotionelle kaos, som en flugt indebærer. 

Midtimellem handler om en lille hanekylling, der møder jordens konge – en løve, og himlens konge – en ørn, der begge strides om, hvem der har højesteret over land og luft. Gennem en smule snedighed får kyllingen jagtet både løve og ørn bort og kan nu nyde at være “midtimellem” og “helt [s]in egen”. Bogen forsøger ved hjælp af fabelgenren at beskrive, hvordan det er at høre til forskellige steder, og hvordan man ved at tage det bedste fra flere kulturer kan frembringe noget produktivt og selvstændigt – det den afdøde britiske kulturteoretiker Stuart Hall har betegnet som hybriditet, og som særligt de yngre genrationer i både det danske og det tyske mindretal er stolte af. Desværre virker bogens budskab en smule forfladiget og stereotypt – muligvis pga. den valgte genre fablen. For hvorfor både løven som repræsentant for Danmark og ørnen som repræsentant for Tyskland lader sig narre af den lille kylling forbliver uklart, og hvad kyllingen kan berige både himmel og jord med bliver heller ikke belyst. Til gengæld er det med udgangspunkt i bogen muligt at diskutere fabelgenrens begrænsninger og simplificeringer, hvilket ud fra et undervisningsperspektiv jo også kan være interessant.

Den sidste bog i rækken Betyder det noget? fortæller historien om Klara, hvis familie har været del af det danske mindretal i nogle generationer. Gennem kalejdoskopiske indblik i både fortid og nutid fortælles

Klaras families historie. Her møder vi bl.a. Klaras tipoldefar, der har kæmpet for Danmark i 1864 og Klaras farfar, der under 2. Verdenskrig flygter fra Berlin til Danmark.  Bogen giver rig mulighed for både at diskutere de store historiske begivenheders betydning for det enkelte menneske, men den giver i endnu højere grad mulighed for at reflektere over, hvordan vores forfædres valg og beslutninger har indflydelse på de muligheder, vi er givet i dag, og hvordan den store historie genspejles i den lille.

Bøgerne er egnede både til privat brug og som undervisningsmateriale. Silja min Silja og Midtimellem henvender sig til de mindste børn i 3-4 års alderen, mens Betyder det noget? er rettet mod de noget ældre børn i 4.-5. klasse. Fordi bøgerne i deres emnevalg favner bredt, kan de i undervisningsøjemed bruges i en lang række fag. Her tænker jeg særligt på dansk-, samfunds- og historiefaget, men lærere i andre fag vil sikkert også finde bøgerne relevante. Alle tre bøger tager på hver deres måde emner op, der både er politisk og historisk aktuelle, og som samtidig er grundlæggende eksistentielle. Emnernes tidløshed og almengyldighed gør, at det ikke kun er børn med rødder i forskellige kulturer, der vil kunne relatere til bøgerne, men at alle børn vil kunne forholde sig til de emner, der tages op i bøgerne.

De tre bøger er udgivet af Dansk Skoleforening for Sydslesvig, Jaruplund Højskole, Dansk Centralbibliotek for Sydslesvig, Center for Undervisningsmidler og forskningsafdelingen ved Dansk Centralbibliotek for Sydslesvig. Bøgerne er gratis og uddeles som klassesæt både nord og syd for grænsen via Center for Undervisningsmidler. www. cfu-sydslesvig.de