Sendemandsmødet er samtidig vores eget demokrati i Grænseforeningen, og også det skal vi værne om", skriver Hanne Sundin, direktør for Grænseforeningen, i en kommentar.

Foto: Thomas Tolstrup

Mange stemmer sendte os godt på vej

“Tyskland kommer til at spille en sikkerhedspolitisk rolle i Europa – Grænseforeningen har en rolle at spille i at sikre viden om nabolandet.”

“Når fredsforhandlingerne på et tidspunkt er færdige, og krigen i Ukraine er slut, så er der brug for at udbrede god mindretalspolitik. Grænseforeningen kan gøre en forskel.”

“At sikre bedre vilkår for unge i mindretallet der ikke vælger gymnasiet, og give de faglærte muligheder for uddannelse over grænsen – det kunne Grænseforeningen måske facilitere.”

“At være dansk og ville det danske uden at det kammer over i nationalisme – den dannelse skal Grænseforeningen stå for.”

“Lokal forankring er vigtig – lokalforeningerne er kernen i Grænseforeningen og skal være det fremover.”

Netop hjemvendt fra Sendemandsmødet summer mit hoved af de mange ideer, der fik luft. Medlemmer såvel som gæster tog ordet, sendte en hilsen og deltog i debatten. Fælles for mange var, at de havde gjort sig tanker om, hvad fremtiden skal bringe, og hvilken rolle Grænseforeningen skal spille.

På den ene side giver det sved på panden, når man som ny direktør sidder og reflekterer over dagen. For visionerne rækker langt ud – også længere end en enkelt forening af vores størrelse kan nå. Her må vi heldigvis huske på, at vi ikke er alene, og at samarbejde med organisationer i såvel Sydslesvig som nord for grænsen giver flere kræfter. Sammen kan vi opnå mere. Men alligevel.

På den anden side giver det et stort smil og en glæde at arbejde videre i. For alle stemmerne udtrykker, at Grænseforeningen også fremadrettet har en vigtig rolle at spille. Ingen udtrykte, at vi med fejringen af 100-året for Genforeningen er klar til at lukke og slukke. Tværtimod.

Øvelsen nu er til gengæld af finde ud af, hvilken vej foreningen skal. Det starter nu.

Bestyrelsen har lagt op til en inddragende proces, der skal munde ud i en strategi for Grænseforeningen, der peger ind i fremtiden, men som tager udgangspunkt i, hvem vi er.

Sekretariatet vil give gode oplæg til drøftelse, men samtalen og beslutningerne ligger et andet sted. Nemlig i såvel lokalforeningerne, idet alle kan deltage i lokalforeningsmøderne den 1. og 8. oktober, som i bestyrelsen, hvor 11 ud af 17 i øvrigt repræsenterer lokalforeningerne. Bestyrelsen arbejder med strategi inden lokalforeningsmøderne og sætter punktum i december efter møderne. Alt bliver tæt på medlemmerne.

Tak for et godt Sendemandsmøde, for at lade stemmerne gjalde i såvel sang som i meningsdannelse. Vi har det bedste afsæt som forening til den proces, der skal give en ny strategi.