Ved Nyhus nordvest for Flensborg er Hærvejens forløb markeret med en skulptur af krydsede oksehorn.

Foto: Fra bogen

Hærvejens spor i Sydslesvig

I dag er Hærvejen et yndet turistmål. Men gennem århundreder var vejen, der strækker sig fra Viborg i nord til Wedel i syd, en vigtig livsnerve for kvæghandel. En ny bog sætter nu fokus på vejens sydlige del.

Til dagligt er der kun en gammel brønd på torvet, der vidner om det store kvægmarked i den nordtyske by Wedel. Op til det 19. århundrede var det ellers her på Elbens bred lige vest for Hamborg, at en stor del af det kvæg blev solgt, som blev drevet ned gennem Jylland ad Hærvejen eller Oksevejen, som det over 300 kilometer lange historiske vejsystem fra Viborg i nord til Wedel i syd også bliver kaldt.  

Den tyske forfatter Carsten Dürkob, der kommer fra Wedel, er i sin nye bog ‘Der alte Ochsenweg: Eine Spurensuche zwischen Flensburg und Wedel’ gået på jagt efter Oksevejens spor i det slesvig-holstenske landskab. Særligt tydelige spor fandt han i Sydslesvig. 

“I Wedel har der eksisteret et livligt kvægmarked helt op til 1970’erne, herefter aftog aktiviteten og markedet måtte lukke helt i løbet af 1990’erne. I dag finder man de fleste spor efter Oksevejen nord for Ejderen. Her finder man den krumme vej mellem Bov og Flensborg, der til dels stadig har den originale brolægning. Og et stykke vej syd for Isted giver en særdeles god fornemmelse af vejens beskaffenhed og de udfordringer, der var forbundet med at drive kvæg på den for 250 år siden”, siger Carsten Dürkob.   

I Sydslesvig er en del af vejens spor markeret af skilte med krydsede oksehorn, men særligt syd for Ejderen efterlyser Carsten Dürkob mere oplysning om vejens historiske betydning økonomisk og samfundsmæssigt. Denne oplysning håber han, at hans bog kan bidrage til. 

I bogen ville Carsten Dürkob også gerne have præsenteret en del af Oksevejen nord for grænsen.     

“Den plan satte corona desværre en stopper for”, siger Carsten Dürkob, der håber på i fremtiden at kunne lave en revideret udgave af bogen, som også omhandler Oksevejens spor nord for grænsen.