Vandreruten Marskstien går langs Vidåen, hvor man som vandrer passerer Bachmanns Vandmølle, der blev anlagt i 1598 og drevet frem til 1955.

Foto: Fra bogen

"Landskabet, himlen og dyrene kender ingen grænser"

Ulla Conrad er vokset op ved Vadehavet lige syd for den dansk-tyske grænse. Sidste år udgav hun en bog om vandreruten Gendarmstien, der løber langs den dansk-tyske grænse. Nu har hun skrevet en bog om Marskstien, som fører gennem Tøndermarskens helt særlige kulturhistorie.

Vinter i marsken – 

stråtaget damper

i morgensolen 

 

Møgeltønder Kirke

i vintersolopgang – 

de faldnes minde 

Sådan lyder to haiku-digte, der indgår i den dansk-tyske grafiske designer, digter og forfatter Ulla Conrads nye bog, ‘Marskstien med mere. Vandringer ved Vadehavet’. Bogen er en personlig, kulturhistorisk vandring gennem Tøndermarsken – på en 54 kilometer lang vandrerute, der blev indviet i 2019. Desuden indeholder bogen forslag til små afstikkere fra Tønder, Højer og Rudbøl samt udflugter nord og syd for grænsen, blandt andet til de nordfrisiske øer og til Nibøl i Nordfrisland cirka 10 kilometer syd for den dansk-tyske grænse, hvor Ulla Conrad selv er opvokset.  

“Grænsen trækker en streg gennem et landskab, men planter, fugle og øvrige dyreliv kender ikke til politik og historie. Landskabet hænger sammen. Vadehavet og marsken strækker sig fra Danmark ned i Tyskland og videre til Holland. I alle tre lande er landskabet udpeget som nationalpark, og der gøres et stort arbejde for at beskytte natur og kulturværdier. Man har et fælles anliggende med at passe på naturen og det kulturhistoriske landskab, og man har fælles udfordringer med stormfloder og digebyggeri og med at finde ud af, hvordan man kan beskytte sig mod de højere og højere vandstande”, siger hun.  

“Renset og blæst igennem” 

Med sin nye bog håber Ulla Conrad, at hun kan inspirere flere danskere til at udforske det særlige landskab i Tøndermarsken – gerne med afstikkere syd for grænsen. 

 For selv om hun i dag bor på Sjælland og er kommet til at holde meget af de sjællandske bøgeskove, drager landskabet og naturen i marsken og ved Vadehavet hende stadig, og arbejdet med den nye bog har fået hende til at genopdage magien ved det flade landskab med højt til himlen.  

“At gå i marsken, langs kanalerne og ud over digerne og blive konfronteret med Vadehavet, hvor der er vand eller fravær af vand, afhængig af tidevandet, er noget specielt. Man møder naturens elementer i form af vind, vand og jord og konfronteres som lille menneske med den store natur. Man bliver også til stede som menneske, og det giver en kæmpe ro at blive renset og blæst igennem”, siger hun. 

Gendarmstien i fem etaper 

Ulla Conrad er uddannet grafisk designer og har i mange år beskæftiget sig med zen-meditation, mindfulness og vandring. Hun er meget optaget af japansk kultur, herunder haiku-digte, og har udgivet fire digtsamlinger. Sidste år – i 100-året for Genforeningen – udgav hun en vandrebog om Gendarmstien, en 84 kilometer kystnær vandrerute langs den dansk-tyske grænse fra Padborg til Als’ sydspids.  

Ruten er opkaldt efter Grænsegendarmeriet, der patruljerede for at holde øje med, om der var smuglere, som sneg sig over grænsen for at undgå at betale told. Ulla Conrad beskriver i sin bog ruten i fem overskuelige etaper, hvor der er god tid til både at nyde landskabet og de kulturelle attraktioner, man passerer. Til hver etape er der også en liste med gode spisesteder, ligesom Ulla Conrad introducerer grænselandets og Gendarmstiens historie.  

“Oprindeligt var det min tanke, at jeg ville gå hele vejen fra østkysten til vestkysten langs grænsen for ligesom at trække en streg via min egen familiehistorie. Min mor stammede fra østsiden, og min mormor boede stadig kun 10 kilometer nord for grænsen, mens min far stammer fra vestsiden helt ude ved Vesterhavet”, fortæller Ulla Conrad. 

Grænsen som forbindelsesled 

Projektet med at gå Gendarmstiens 84 kilometer og beskrive dem i bogform, så andre kunne få glæde af ruten, viste sig dog at være et rigeligt stort projekt i sig selv. Så ideen om at gå hele vejen fra kyst til kyst blev skrinlagt. Til gengæld voksede der ud af den første guidebog endnu en bog, ‘Marskstien med mere’, som udkom et år efter bogen om Gendarmstien.  

“Den nye bog afspejler min fascination af Tøndermarsken og også det faktum, at jeg som barn og ung ikke oplevede grænsen som en forhindring, men snarere som et forbindelsesled”, fortæller Ulla Conrad.  

“I bogen fortæller jeg naturligvis historien om Første Verdenskrig og den efterfølgende grænsedragning i 1920 og de sår, som blev konsekvensen. Men ved at invitere læserne til at opleve Vadehavet og marsken med afstikkere syd for grænsen gør jeg det også tydeligt, at naturen og til dels også kulturhistorien afspejler et fællesskab på tværs af grænsen”, siger hun. 

“Som barn oplevede jeg kun positiv inspiration fra begge sider af min familie og fra begge sider af grænsen. Det var berigende, øjenåbnende og anderledes at besøge familien i Danmark”, tilføjer hun. 

Tysk var fælles sprog derhjemme 

Ulla Conrad voksede op med en mor, hvis familie stammer fra Tønderområdet, og en far, der var fra Tyskland. Hendes mor havde dansk som modersmål, men talte også flydende tysk, og tysk blev derfor det fælles sprog derhjemme i dagligdagen. Ulla Conrad blev også sendt i tysk skole og gik på tysk gymnasium.  

Efter gymnasiet søgte hun ind på designskolen i Højer og flyttede nord for grænsen for at uddanne sig til grafisk designer. Selv om hun havde krydset en landegrænse, følte hun sig med det samme hjemme i landskabet omkring byen.  

“Om aftenen kunne jeg cykle langs kanalerne ud over digerne til havet, som jeg var vant til hjemmefra. Landskabet var mere velkendt for mig end for mange af mine medstuderende, der kom fra andre dele af Danmark”, siger forfatteren, der både har taget billeder og lavet tegninger til begge guidebøger.  

Men selv om landskabet var hjemligt for Ulla Conrad, fik hun under researchen til bogen om Marskstien øjnene op for nye dybder af kulturhistorien.  

“Det fascinerer mig, hvordan man har bygget diger, inddæmmet landbrugsland og afvandet marsken ved hjælp af en kæmpe arbejdsindsats af digegrever og ingeniører, især i perioden 1927-30”, siger hun.  

Derfor anbefaler hun også læserne at gøre holdt i Højer, hvor man i den gamle mølle kan se en udstilling om marskens historie. Desuden beskriver hun sine møder med nogle af de mennesker, der har sat deres præg på området, bl.a. en ung bådebygger, der laver kopier af de både, man tidligere brugte til at fragte varer ind i marsken med, og en ældre bonde, der kan fortælle et hav af anekdoter om marsken, de gamle både, fiskerne og bådfolkene. 

Natur og historie i grænselandet 

“Jeg håber virkelig, at flere vil få øjnene op for det unikke i naturen og historien i grænseregionen og for de spændende kulturelle kontakter hen over grænsen”, siger hun og nævner som eksempel, at Rønshoved Højskole udbyder kurser med vandringer på begge sider af grænsen, og at der de senere år har været udstillinger og er udgivet bøger, hvor kunstnere på begge sider af grænsen er repræsenteret.  

Og jo, selv om Ulla Conrad holder af de sjællandske bøgeskove, trækker marsken og Vadehavet i hende, og tanken om at flytte tilbage til sin fødeegn – enten nord eller syd for grænsen – er ikke fjern for hende. 

‘Marskstien med mere. Vandringer ved Vadehavet’. Af Ulla Conrad, 149 sider,  189,95 kr. Udkom maj 2021. Forlaget Hovedland