Gottorp Slot, der ligger ved Slien, hører til blandt de mere kendte steder i Sydslesvig, der præsenteres i bogen. Fyrsteslægten Gottorp var i hovedparten af sin levetid fra midten af det 16. til det 18. århundrede underlagt den danske krone. Her ses slottets festsal fra renæssancen, Hjortesalen, der er udført med hjorte i stuk og i loftets fresker.

Foto: Hans Christian Davidsen (fra bogen)

Ny bog guider i det kendte og mindre kendte Sydslesvig

ANMELDELSE: En ny guidebog viser vej til steder af kulturhistorisk interesse i Sydslesvig. “De emner, som er valgt, præsenteret omhyggeligt, omfattende og velredigeret”, skriver Niels Henriksen i sin anmeldelse

Ganske få dage efter at dronning Margrethe aflagde sit vellykkede besøg hos det danske mindretal i Sydslesvig, blev den smukke bog Danmark syd for grænsen sendt på markedet med det formål at åbne vore øjne for den spændende del af danske kulturtilbud, som kan samles op lige neden for grænsen til vort naboland Slesvig-Holsten, Forbundsrepublikken Tysklands nordligste delstat.

Den nordlige tredjedel af Slesvig-Holsten udgør det område, som vi danskere kalder Sydslesvig, og som for os er den sydlige halvdel af det oprindelige danske hertugdømme Slesvig, som vi mistede i 1864. For hundrede år siden, i 1920, blev den del ikke genforenet med Danmark, lige som den nordlige halvdel – det som vi nu kalder Sønderjylland – blev det.

Sydslesvig myldrer med kulturindtryk, og historisk set har langt de fleste af disse relationer enten til de godt 600 år, hvor landet var et dansk hertugdømme inden for det danske monarki, eller til årene derefter, fra 1864 til i dag, hvor både det geografiske og det historiske nærvær af Danmark har sat sit præg på området og dets befolkning.

Dette faktum har forfatteren, Hans Christian Davidsen, haft for øje i mere end de tyve år, hvor han som kulturredaktør for landsdelens dansksprogede avis Flensborg Avis har beskæftiget sig med land og folk i området mellem grænsen til Danmark langs Krusåen og Skelbækken og grænsen til Holsten ved floden Ejderen, og disse erfaringer har nu udmøntet sig i en smuk og spændende bog med ovennævnte titel.

Bogen er smuk, for forlaget har sikret et elegant layout, præget af et mylder af velvalgte billeder, nye som gamle, samt præcise kort, der ved hver præsenteret lokalitet nøjagtigt viser, hvor i Sydslesvig man skal hen for at opleve det beskrevne.

Bogen er spændende, for ikke alene er forfatteren vidende i kraft af sine 20 år med emnet som sit arbejdsfelt, men som dreven journalist er sproget flydende og let tilgængeligt, så en hver af de omhandlede kulturelle seværdigheder fremstår tillokkende og attraktiv at besøge og lære nærmere at kende ved selvsyn.

Der er 21 enkeltemner, herunder H.C. Andersens besøg på Før/Föhr i 1844, musikfestivaller i hele området og det danske “Lille Teater” i Flensborg. Geografisk er området mellem den dansk-tyske grænse i nord og afgrænsningen mod syd til Holsten dækket, men i sin indledning gør forfatteren rede for, at han kunne finde indhold nok til et bind to. Selv om kulturelle vigtige fikspunkter som Gottorp Slot i Slesvig, Dannevirke og Hedeby præsenteres i den foreliggende bog, så er der langt mere at hente i en by som Husum end bare et julemuseum, lige som Lyksborg/Glücksburg Slot bestemt ville have haft mange danskeres interesse. I det sydvestligste hjørne af landsdelen ligger halvøen Ejdersted/Eiderstedt, som overhovedet ikke er nævnt! Og det er den dejlige by Egernførde/Eckernförde ved Østersøkysten heller ikke. Det er noget af det, jeg savner.

For en anmelder er det jo let at fremhæve undladelserne.

Imidlertid er de emner, som er valgt, præsenteret omhyggeligt, omfattende og velredigeret, lige som der blandt de valgte emner er overraskelser, også for folk som undertegnede, der ellers mener at kende alt til området. Det gør bogen levende, den dækker et behov, og det i et nemt og praktisk format som tilgodeser den nysgerrige og videbegærlige læser, uanset om vedkommende hører til som dansklæsende i det sydslesvigske, eller vedkommende kommer fra kongeriget og planlægger en tur til den del af “Danmark, syd for grænsen”, som har så meget at byde på.

Danmark syd for grænsen. Af Hans Christian Davidsen. Forlaget Hovedland, 2019, 232 sider, rigt illustreret, 250 kr.