Genforeningen er en fest værd, mener Jens Andresen, formand i Grænseforeningen.

Foto: Niels Åge Skovbo

Genforeningen er en fest værd

"Vi glæder os til genforeningsfesten sammen med hele Danmark", skriver Jens Andresen, formand i Grænseforeningen, i sin leder.

Hendes Majestæt Dronningen udtrykker i et interview i denne jubilæumsudgave et håb om, at 100-året for Genforeningen vil blive fejret i hele Danmark i 2020.

Det håb deler vi i høj grad i Grænseforeningen. Markeringen af genforeningsjubilæet indledes med en konference på Christiansborg den 10. januar, som Folketinget og Grænseforeningen står bag, og kulminerer med festligheder i Sønderjylland og resten af landet i sommeren 2020. Fejres skal selve Genforeningen 1920 af Sønderjylland med Danmark og selve den måde, hvorpå landegrænsen mellem Danmark og Tyskland blev fastlagt: Ved folkeafstemning på demokratisk vis.

Men skal grænsedragningen i 1920 fejres i en tid, hvor befolkningen er delt i spørgsmålet om, hvordan en landegrænse skal fungere, kunne man spørge. Mange ønsker, at landegrænsen i hvert fald i hverdagen opleves så usynlig og så lidt generende som muligt. Andre synes, at landegrænsen skal være mere synlig og fungere med mere kontrol og overvågning.

Uanset disse opfattelser så forandres grænsen løbende. Nogle af os husker den dansk-tyske grænse lige efter Anden Verdenskrig og kan nemt få øje på de positive forandringer, der er sket op til i dag, grænsekontrol eller ej.

Væsentligere end den fysiske landegrænse er dog den mentale grænse, som vi som borgere i landene på begge sider af den dansk-tyske grænse har i vore hoveder. Her er de største forandringer sket: Tidligere tiders spændinger mellem dansk og tysk eksisterer stort set ikke længere.

Dronningen udtaler i interviewet, “at et grænseland både er et sted, hvor der er en bro, og et sted, hvor der er en grænse, der skiller. Der er forskel, og man skal ikke kunstigt udjævne forskellene”.

Dette falder helt i tråd med Grænseforeningens formål, nemlig at støtte danskheden i grænselandet og dermed især det danske mindretal i Sydslesvig, som helt naturligt også fungerer som brobygger mellem de to landes kulturer.

Tyskerne har forandret sig i løbet af de 100 år, men det har vi danskere sandelig også. Disse ændringer afspejles i den fredelige sameksistens i grænselandet.

Forfatteren Sten Kaalø udtrykker det så fint i et digt, der blev præsenteret ved Grænselandsudstillingens åbning på Museumsberg i Flensborg i november 2019: “Grænsen / Findes / Overskrides / Flytter sig i os.”

Genforeningen, grænsedragningen og grænselandets positive udvikling er bestemt en fest værd i 2020, og vi glæder os til festen sammen med hele Danmark.