Tilbage til nyhedsliste

159 år siden: Dybbøldagen markeres fortsat

18. april 2023

Den 18. april 2023 er det 159 år siden, at Slaget ved Dybbøl endte i et katastrofalt nederlag for Danmark.

Dybbøldagen markeres bl.a. med flaghejsning ved Dybbøl Mølle nær Sønderborg.

Dybbøldagen markeres bl.a. med flaghejsning ved Dybbøl Mølle nær Sønderborg.

Foto: Alexander Leicht Rygaard/Grænseforeningen

Har du solgt Dybbølmærker som skoleelev på datoen den 18. april?

Muligheden er der, for i mange år var det en fast tradition, at skoleklasser og øvrige frivillige solgte Dybbølmærker på Dybbøldagen den 18. april.

Den 18. april 2023 er det 159 år siden, at Slaget ved Dybbøl endte i et katastrofalt nederlag for Danmark. En preussisk styrke på over 35.000 mand stormede de danske forsvarsstillinger og tvang den svækkede danske hær til et tilbagetog til Als. Tabstallene var store, og nederlaget medførte, at Danmark et par måneder senere måtte afstå hertugdømmerne Slesvig, Holsten og Lauenborg.

Siden kom Genforeningen, og året efter – i 1921 – begyndte Grænseforeningen for første gang at sælge Dybbølmærker på datoen den 18. april til støtte for det danske arbejde syd for grænsen.

I dag holdes erindringen om Dybbøldagen stadig i live, selvom den nationale bevidsthed om mindedagen er noget mindre end tidligere. Det er stadig muligt at købe Dybbølmærker, men den nationale indsamlingsdag, der også involverede landets skoler, blev indstillet i 2008.

I Sønderborg er dagen fortsat vigtig og bliver markeret på forskelligvis:

Dagen begynder med flaghejsning ved Dybbøl Mølle her klokken 8. Efterfølgende er der taler, kranse- og buketlægning samt musik ved Slesvigske Musikkorps og mindeandagt ved feltpræst Ulla Skou.

Herefter danner Frihedshallen ramme om en mindesammenkomst under temaet ’Soldatens liv’, hvor Tom Buk-Swienty, forfatter til bøgerne ’Slagtebænk Dybbøl’ og ’Dommedag Als’, deltager. Her deltager også elever fra Sønderborgs Idrætshøjskole og byens almene gymnasier, Statsskolen og Alssundgymnasiet Sønderborg. Arrangementet slutter med et kaffebord.

Ved begge arrangementer deltager også repræsentanter fra Tyskland.