Et af højdepunkterne ved genforeningsfesten på Dybbøl Banke i 1920 var overrækkelsen af et flag til kongen. Fire unge piger frembar et gammelt Dannebrog, som den 85-årige veteran Hans Thomsen fra Sundsmark overrakte kong Christian 10.

Foto: Museum Sønderjyllands Mediearkiv

"En bitter Smerte maa trods al Glæde fylde vort Sind"

Genforeningsfesten, der blev aflyst

Læs uddrag af de historiske taler, der blev holdt den 11. juli 1920 på Dybbøl Banke i anledning af Genforeningen med deltagelse af ca. 50.000 danskere

Statsminister Niels Neergaard

En bitter Smerte maa trods al Glæde fylde vort Sind for dem, der har kæmpet saa trofast. Paa Regeringens og hele det danske Folks Vegne siger jeg: De skal ikke blive glemt. Det er en Ærespligt for enhver Regering at støtte dem og af yderste Evne opretholde Sprog og Folkelighed, som de har ofret taprest for. Dage som disse falder med Ansvarets Magt. Hvor har ikke Sønderjyderne længtes mod denne Dag? Men den paalægger hver af os en Pligt. Vi taler om Genforening. Sagen er, at aldrig i vor tusindaarige Historie har Sønderjylland været et med Danmark. Først nu sker det efter Sønderjydernes egen lykkelige Vilje. Det er en Æresforpligtelse at hævde vort danske Sprog i Grænselandet. Men vi har ogsaa en anden Ærespligt. Vi krævede Retten i Trængselens Dage – den samme Ret vil vi give dem, der mod deres Vilje kom med til Danmark."

Statsminister Niels Neergaard sagde de berømte ord: “De skal ikke blive glemt” refererende til de dansksindede sydslesvigere, der efter folkeafstemningen var forblevet på den tyske side af grænsen.

Statsminister Niels Neergaard sagde de berømte ord: “De skal ikke blive glemt” refererende til de dansksindede sydslesvigere, der efter folkeafstemningen var forblevet på den tyske side af grænsen.

Foto: Wikimedia Commons

Lensgreve Otto Schack

"På Dybbøl Banke, det dyrebareste Danmark ejer, hvor fortid og nutid fører et sprog, der – stærkere end mennesketunger formår det – vidner om, at Herren har gjort store ting imod os, mødes Danmarks Kongehus, Regering og Rigsdag, mødes Danmark selv med sønderjyske Landsmænd. … Genforeningen bragte os ikke den Glædesdag, vi haabede paa, og hvad der fylder vort Sind og ikke kan glemmes, skal heller ikke glemmes i denne Stund, men som en dyb og alvorlig Tone klinge med i det store Kor af Løfter og Tak, der fra Dybbøl Banke vil lyde ud i Fremtiden; men Fortrøstning og Taknemlighed maa i Dag bære frem over det, der tynger."

Lensgreve Otto Schack, Schackenborg Slot, holdt festtalen, som oprindeligt H.P. Hanssen skulle have holdt. H.P. Hanssen blev fravalgt på grund af sine synspunkter om en anden zoneinddeling ved folkeafstemningerne tidligere samme år, der betød en grænsedragning nord om Flensborg.

Lensgreve Otto Schack, Schackenborg Slot, holdt festtalen, som oprindeligt H.P. Hanssen skulle have holdt. H.P. Hanssen blev fravalgt på grund af sine synspunkter om en anden zoneinddeling ved folkeafstemningerne tidligere samme år, der betød en grænsedragning nord om Flensborg.

Foto: Grænseforeningen

Kong Christian 10.

"Sønderjyder! Tag ved mig vort Haandslag med Tak for den Trofasthed, hvormed I igennem de mange Aar værgede Sprog og Minder. Indtag atter Eders Plads iblandt os, som saalænge har staaet tom, og byg i Fællesskab med os Danmark skønnere og rigere!"

Talerne kan læses i deres helhed på dansketaler.dk.

Da kong Christian 10. havde holdt sin tale, sang forsamlingen: “Kongernes Konge”, hvor første linje lyder: “Kongernes Konge, ene du kan, skærme vort elskede Fædreneland”.

Da kong Christian 10. havde holdt sin tale, sang forsamlingen: “Kongernes Konge”, hvor første linje lyder: “Kongernes Konge, ene du kan, skærme vort elskede Fædreneland”.

Foto: Wikimedia Commons