Tilbage til nyhedsliste

Antidemokratisk trussel mod nationale mindretal

31. januar 2024

Alternative für Deutschland (AfD) er en trussel mod demokratiet i Tyskland og mod de nationale mindretal, lyder det fra SSW-formand Christian Dirschauer og SSW-landssekretær Martin Lorenzen.

Christian Dirschauer er formand for Sydslesvigsk Vælgerforening (SSW).

Christian Dirschauer er formand for Sydslesvigsk Vælgerforening (SSW).

Foto: SSW

Demokratisk sindede tyskere var på gaden i hele landet i weekenden, også i Slesvig-Holsten, hvor det danske mindretals parti, Sydslesvigsk Vælgerforening (SSW), var med til at indkalde til en stor demonstration fra Südermarkt i Flensborg

Det højreekstreme parti Alternative für Deutschland (AfD), som i meningsmålingerne ser ud til at kunne blive størst i flere delstater, som holder valg senere på året, udgør en alvorlig trussel mod det demokratiske Tyskland. Også det danske mindretal anser partiet for at være en alvorlig trussel.

Det uafhængige tyske medie Correctic har afsløret indholdet af et møde med deltagelse af højtrangerende medlemmer af AfD, nynazister og erhvervsfolk i et hotel i Potsdam, som ligger nær Berlin og er hovedstad i delstaten Brandenburg.

Indholdet på mødet kredsede om begrebet ’Remigration’ – at migranter skal tilbage, hvor de kommer fra. I Potsdam blev der ifølge Correctiv fremlagt en plan, som skitserer, at der er tre målgrupper, som skal forlade Tyskland for, som det formuleres, ’at tilbageafvikle tilflytningen af udlændinge’.

De tre målgrupper er asylansøgere, udlændinge med opholdstilladelse og ’ikke assimilerede statsborgere’.

Formanden for SSW og medlem af landdagen i delstaten Slesvig-Holsten, Christian Dirschauer, siger til Flensborg Avis:

”Sådan som det er formuleret, er de nationale mindretal i Tyskland, altså danskerne, friserne, sorberne, sintierne og romaerne, omfattet af deportationsplanerne. For mindretallene holder fast i deres egne sprog og institutioner og er dermed ikke assimilerede. Det er ikke kun antidemokratisk, det er modbydelig”.

Landssekretær for SSW og byrådsmedlem i Flensborg, Martin Lorenzen, bekræfter overfor Grænseforeningens nyhedsbrev, at SSW ser AfD’s fremgang i meningsmålingerne som en trussel.

”Det retter sig mod de tyske statsborgere, der ikke er assimilerede. Som dansk mindretal siger vi, at vi ikke er assimilerede. Vi er integrerede. Vi vil ikke give afkald på vores danske sprog og kultur”, siger Martin Lornzen. 

Som en del af det danske mindretal, er man tysk statsborger. Men mindretallet har egne skoler og kulturelle institutioner. Og mindretallets sprog er dansk. Men folk fra mindretallet er også en del af Tyskland, er på tyske arbejdspladser og deltager også i det tyske samfundsliv. De er velintegrerede. Men i at være assimileret ligger, at kultur og sprog er udvisket.

”Man kan ikke bare frakende tyskere deres statsborgerskab. Der er hundredvis af forskellige sprog og kulturer i Tyskland, og der er de fire anerkendte mindretal, som vi er et af. Som mindretal skal vi ikke assimileres. Vi taler tysk. Vi er tyske statsborgere, men vi har vores eget sprog og vores egen kultur,” siger Martin Lorenzen.

Han tilføjer, at den linje I AfD, som tegner sig efter mødet i Postdam, er en trussel både mod etniske og religiøse mindretal, men også mod nationale mindretal.

”Når de siger det på den måde, så betyder det i den yderste konsekvens, at de vil fratage os vores rettigheder som mindretal”, tilføjer han.