Tilbage til nyhedsliste

Danevirke får nyt museum

4. januar 2021

Sydslesvigsk Forening (SSF) har fået tilsagn på i alt 73 millioner kroner fra to danske fonde til at opføre et nyt, moderne museum ved det historiske voldanlæg Danevirke. Også Folketinget og den slesvigsk-holstenske delstatsregering støtter det nye museum.

Sydslesvigsk Forening (SSF) har fået tilsagn på i alt 73 millioner kroner fra to danske fonde til opførelsen af et nyt, moderne museum ved det historiske voldanlæg Danevirke.

Sydslesvigsk Forening (SSF) har fået tilsagn på i alt 73 millioner kroner fra to danske fonde til opførelsen af et nyt, moderne museum ved det historiske voldanlæg Danevirke.

Foto: SSF/Sydslesvigsk Pressetjeneste

Det historiske voldanlæg Danevirke, der er anerkendt som UNESCO-verdensarv, skal have et nyt museum. Det er de to danske fonde A.P. Møller og Hustru Chastine Mc-Kinney Møllers Fond til almene Formaal og Augustinus Fonden, der stiller i alt 73 millioner kroner til rådighed til opførelsen af et nyt, moderne museum. Det skriver Kulturministeriet i en pressemeddelelse.

”Danevirke er en vigtig del af dansk kulturarv. I 2020, hvor vi fejrer 100-året for Genforeningen, glæder jeg mig over, at vi kan være med til at sikre, at et større publikum kan få en endnu bedre oplevelse af det voldanlæg, der har været det danske riges sydgrænse. Det handler både om Danmarks historiske rolle i grænselandet, og at Danmark og Slesvig-Holsten er partnere i formidlingen af vores fælles historie”, udtaler kulturminister Joy Mogensen (S) i pressemeddelelsen.

Det nye museum indebærer et samarbejde mellem Folketinget og delstatsregeringen i Slesvig-Holsten. De støtter hver driften af det nye museum med en million kroner pr. år i perioden 2022 til 2025.

”Danmark og Slesvig-Holsten går sammen for på lige fod at støtte et nyt museum, som dokumenterer vores omtumlede fælles historie og den positive udvikling i det dansk-tyske grænseland efter 1920. Det er en vidunderlig nyhed her i slutningen af det dansk-tyske jubilæumsår 2020. Det nye museum vil øge tiltrækningskraften af hele verdensarven Hedeby-Danevirke”, siger Slesvig-Holstens kulturminister, Karin Prien (CDU).

Det er Sydslesvigsk Forening (SSF), der driver det nuværende museum, som bliver revet ned og erstattet af et nyt og mere moderne museum. Til stor glæde for også for SSF-formand Gitte Hougaard-Werner:

"Det er en stor dag for SSF, for mindretallet, men også for flertalsbefolkningen nord og syd for grænsen. Danevirke er et enestående stykke af Danmarks historie. Det er UNESCO-udnævnelsen et udtryk for, og nu får Danevirke et nyt moderne museum, der er Danevirkes betydning værdig. Vores store tak gælder A. P. Møller Fonden og Augustinus Fonden samt Folketinget og delstatsregeringen i Slesvig-Holsten. Det fornemme samarbejde hen over grænsen er på samme måde et stærkt udtryk for Danevirkes enorme betydning”, siger Gitte Hougaard-Werner i pressemeddelelsen. 

De to fonde A. P. Møller og Hustru Chastine Mc-Kinney Møllers Fond til almene Formaal og Augustinus Fonden støtter projektet med henholdsvis 60 millioner kroner og 13 millioner kroner. Fondene har før støttet Danevirke Museum, bl.a. udgravninger og videnskabeligt arbejde. Det skriver Sydslesvigsk Forening i en pressemeddelelse.

”Danevirke har stor betydning for Danmark og især grænselandet. Derfor støtter Fonden med glæde dette historiske sted ved sit bidrag til en ny museumsbygning, som kan rumme fæstningsværkets fascinerende fortælling og samtidigt i sig selv udtrykke områdets levende historiefortælling", udtaler Ane Mærsk Mc-Kinney Uggla, der er formand for A.P. Møller og Hustru Chastine Mc-Kinney Møllers Fond til almene Formaal, i pressemeddelelsen.  

Til Grænseforeningen oplyser museumsleder Lars Erik Bethge, at man forventer, at det nye museum åbner i slutningen af 2023 eller i begyndelsen af 2024. Det kan dog også blive senere, afhængigt af hvordan den aktuelle coronasituation udvikler sig, samt hvad en række arkæologiske undersøgelser i området viser. 

Det nye museum vil få en størrelse på ca. 2000 kvadratmeter og kommer til at ligge direkte ved siden af det historiske voldanlæg. Mens det nye museum bygges, etableres en overgangsløsning i form af et informationscenter, så der også i byggefasen kan tages imod besøgende, oplyser Sydslesvigsk Forening. På nuværende tidspunkt er Danevirke Museum vinterlukket frem til 1. marts.