Tilbage til nyhedsliste

Dansk Kirke i Sydslesvig fejrede 100-årsjubilæum

28. september 2021

Prinsesse Benedikte og biskop Marianne Christiansen, Haderslev Stift, var blandt deltagerne, da Dansk Kirke i Sydslesvig søndag fejrede sit 100-års jubilæum på A.P. Møller Skolen i Slesvig.

Biskop Marianne Christiansen, Haderslev Stift, stod for prædikenen ved festgudstjenesten for Dansk Kirke i Sydslesvigs 100-årsjubilæum på A.P. Møller Skolen i Slesvig.

Biskop Marianne Christiansen, Haderslev Stift, stod for prædikenen ved festgudstjenesten for Dansk Kirke i Sydslesvigs 100-årsjubilæum på A.P. Møller Skolen i Slesvig.

Foto: Lene Esthave

120 gæster, herunder prinsesse Benedikte og biskop Marianne Christiansen, Haderslev Stift, deltog søndag den 26. september, da Dansk Kirke i Sydslesvig fejrede sit 100-års jubilæum med en festgudstjeneste på A.P. Møller Skolen i Slesvig.

”Dansk Kirke i Sydslesvig er en unik konstruktion, der udtrykker ønsket om at bevare dansk kirkeliv her, men i dag fejrer vi også en dialog mellem to kirkesamfund, der begge er evangelisk-luthersk på hver deres måde”, sagde prinsesse Benedikte i en tale ifølge Flensborg Avis.

Jubilæet blev markeret med prædiken, salmesang og festtaler med deltagelse fra både den danske folkekirke, den protestantiske kirke i Nordtyskland, herunder biskop Gothard Magaard, Slesvig, samt det tyske mindretals kirke. Også Christian Juhl (EL), formand for Folketingets Sydslesvigudvalg, og Kim Andersen, dansk generalkonsul i Flensborg, deltog.

Biskop Marianne Christiansen, Haderslev Stift, sagde i sin prædiken ved festgudstjenesten, hvor provst Hasse Neldeberg-Jørgensen var liturg:

”Her i 100-året er vi så lykkelige at kunne sige, at de mure af fjendskab, der længe skilte dansk og tysk kirkeliv, er smuldret væk”, sagde biskop Marianne Christiansen ifølge Kristeligt Dagblad.

Hasse Neldeberg Jørgensen, provst ved Dansk Kirke i Sydslesvig, afsluttede fejringen ved at præsentere jubilæumsbogen ’Dansk Kirke i Sydslesvig 1921-2021, som historiker Lars N. Henningsen har forfattet. Bogen kan erhverves ved henvendelse til Dansk Centralbibliotek, oplyste provsten ifølge Flensborg Avis.

Jubilæumsfejringen skulle oprindeligt have fundet sted den 13. maj 2021 i Helligåndskirken i Flensborg, hvor der er blevet holdt gudstjeneste på dansk siden 1588. Men som følge af coronapandemien var fejringen blevet udskudt og henlagt til den store idrætshal på A.P. Møller Skolen, Slesvig.