Salmesang er fælles hjertesprog

ANMELDELSE: ”Salmer på dansk og tysk” knytter bånd mellem danske og tyske menigheder i Sydslesvig og Sønderjylland

På reformationsdagen den 31. oktober 2015 prædikede jeg ved den dansk-tyske gudstjeneste i Nikolaikirche i Kiel. Vi sang på hver vores modersmål efter salmebogen, ”Salmer på dansk og tysk, Deutsch-Dänisches Kirchengesangbuch”, der udkom 27. september. Bortset fra en mindre melodimæssig udfordring da vi sang ”Ein feste Burg ist unser Gott”, skabte den fælles salmesang et ganske særligt fællesskab mellem gudstjenestens deltagere. Det er en forudsætning for et ægte fællesskab, at man har respekt for forskelle.

Salmesangen er vigtig for danskerne. Ikke mange andre folk har kunnet fostre salmedigtere som Thomas Kingo, Hans Adolf Brorson og N.F.S. Grundtvig, for slet ikke at nævne de mange nye. Salmerne er så vigtige, at der har været strid om dem. Det så vi i 2002 i forbindelse med autorisationen af Den Danske Salmebog. Og for 220 år siden nægtede ”de stærke jyder” mellem Horsens og Vejle at synge efter den nye Evangelisk-kristelig Salmebog, som Kongen havde bestemt skulle afløse Kingos Salmebog fra 1699. Nogle steder opstod der ”sangerkrig” mellem dem, der sang efter Kingos salmebog, og dem, der sang efter den nye. I Øster Snede sang menigheden helt frem til 1966 efter Kingos Salmebog.

Nu er der med udgivelsen af ”Salmer på dansk og tysk” på Det Kgl. Vajsenhus’ Forlag skabt mulighed for nye sangerkrige, men denne gang på et mere fredeligt grundlag. Den nye dansk-tyske salmebog er et fælles projekt mellem de danske og tyske menigheder i Sydslesvig og Sønderjylland. Første del indeholder salmer fra Den Danske Salmebog med en sideløbende tysk oversættelse, og numrene er de samme som i Den Danske Salmebog. Anden del indeholder salmer fra Evangelisches Gesangbuch med sideløbende danske oversættelser, og er nummereret som i den tyske salmebog, dog med 1000 foran. Desuden indeholder salmebogen oversættelser fra en række nyere danske salmebogstillæg.

Det er ikke tilfældigt, at salmebogen udkommer på 60-års dagen for København-Bonn Erklæringerne, som den danske statsminister H.C. Hansen og den tyske forbundskansler Konrad Adenauer underskrev i 1955. Dermed skabtes en ny situation for de to mindretal nord og syd for grænsen. At tilhøre det danske eller tyske mindretal blev herefter en fri beslutning for den enkelte, ligesom det blev en rettighed at kunne anvende sit danske eller tyske modersmål.

Den nye dansk-tyske salmebog vil medvirke til at forstærke det kirkelige fællesskab mellem de danske og tyske menigheder i Sønderjylland og Sydslesvig. Samtidig tydeliggør salmebogen, at en række af de værdsatte og meget brugte salmer i Den Danske Salmebog oprindeligt er skrevet på tysk. Her bruger man naturligvis den kendte danske oversættelse. En række salmer, både på dansk og tysk, er gennem 40 år blevet oversat af den kreds af danske præster syd for grænsen, som kaldes ”Grundtvig-værkstedet” samt af en række enkeltpersoner. Deres fremragende arbejde er en væsentlig forudsætning for, at denne salmebog kunne udgives. Noter over de enkelte salmer hjælper organisten med de melodimæssige udfordringer.

Salmer på dansk og tysk. Deutsch-Dänisches Kirschengesangbuch. Det Kgl. Vajsenhus’ Forlag, 292 salmer, 456 sider, 248 kr.