Tilbage til nyhedsliste

Dansk og tysk udenrigsminister mødes med unge fra det danske og tyske mindretal

17. marts 2021

Seks gymnasieelever fra det danske og det tyske mindretal, der alle er medlemmer af Grænseforeningens Elevambassadører, mødtes tirsdag virtuelt med udenrigsminister Jeppe Kofod (S) og hans tyske kollega Heiko Maas (SPD) for at drøfte grænselandets betydning for det dansk-tyske forhold. Udenrigsministrene havde forinden afgivet en fælles dansk-tysk venskabserklæring.

Udenrigsministrene Jeppe Kofod (S) og Heiko Maas (SPD) mødte med Lykke Friis som moderator Grænseforeningens Elevambassadører Martje Hinrichs (A.P. Møller Skolen), Hans Fedder Kley (Deutsches Gymnasium für Nordschleswig), Liv Bredo Schrøder (Deutsches Gymnasium für Nordschleswig), Lucca Mikkelsen (Duborg-Skolen), Daniel Schlüter Schrøder (Deutsches Gymnasium für Nordschleswig) og Simke Bury (Duborg-Skolen) (fra venstre top).

Udenrigsministrene Jeppe Kofod (S) og Heiko Maas (SPD) mødte med Lykke Friis som moderator Grænseforeningens Elevambassadører Martje Hinrichs (A.P. Møller Skolen), Hans Fedder Kley (Deutsches Gymnasium für Nordschleswig), Liv Bredo Schrøder (Deutsches Gymnasium für Nordschleswig), Lucca Mikkelsen (Duborg-Skolen), Daniel Schlüter Schrøder (Deutsches Gymnasium für Nordschleswig) og Simke Bury (Duborg-Skolen) (fra venstre top).

Foto: Thomas Koehler/Photothek.net

Udenrigsminister Jeppe Kofod (S) mødte tirsdag virtuelt sin tyske kollega Heiko Maas (CDU) for i forlængelse af det dansk-tyske kulturelle venskabsår 2020 at afgive en fælles dansk-tysk venskabserklæring, der fremhæver landenes værdifællesskab og udstikker områder for fremtidigt samarbejde. Særligt understreger erklæringen de tætte bånd, som siden grænsedragningen i 1920 er blevet opbygget mellem Danmark og Tyskland med udgangspunkt i den positive udvikling i grænselandet, hvor man er gået fra fjendskab til venskab.

Netop grænselandet var også i fokus i den halve times samtale, som udenrigsministrene efter deres møde førte med seks unge fra det danske og det tyske mindretal, der går på de to danske gymnasier i Sydslesvig og det tyske gymnasium i Aabenraa og som en del af Grænseforeningens Elevambassadører er vandt til at gå i dialog med danske gymnasieelever om mindretalsliv, kultur og identitet.

Lucca Mikkelsen, der som 3. g’er på Duborg-Skolen i Flensborg var en af tre unge fra det danske mindretal, der deltog i mødet, var glad for at få mulighed for at komme tæt på udenrigsministrene.

”Det var en rigtig god snak, og det var rart at komme tæt på ministrene, som man normalt ikke har adgang til. Snakken var bare lidt for kort. Vi nåede kun at stille tre spørgsmål”, siger Lucca Mikkelsen, som synes at samtalens vigtigste pointe kom frem, da ministrene blev spurgt til grænsekontrollen.

”Her kom især Jeppe Kofod ind på, at grænsen ikke skal ses som en grænse mellem to folk, der adskiller, men derimod virker som en bro mellem to kulturer. Det synes jeg var en rigtig god fremstilling af grænselandet. Grænsekontrollen undskyldte han med at være coronabetinget”, siger Lucca Mikkelsen.

Daniel Schröder, der går i 3. g på det tyske gymnasium i Aabenraa, er enig i, at det var et positivt møde, men han er ikke helt tilfreds med ministrenes svar om grænsekontrollen.

”Jeg synes, vi fik gode svar på nogle af de spørgsmål, vi stillede om nedlukningen af samfundet på grund coronapandemien. Nedlukningen har jo også betydet lukning af den dansk-tyske grænse, og da mange af os har familie på begge sider af grænsen, har det haft stor betydning. Men vi prøvede også at spørge ind til grænselukningen før corona. Altså den grænselukning, der begyndte med flygtningestrømmene i 2015. Og på det punkt synes jeg, de to udenrigsministre talte uden om. Der kunne jeg godt have tænkt mig lidt mere åbenhed”, siger Daniel Schröder.

Læs den dansk-tyske venskabserklæring på Udenrigsministeriets hjemmeside.