Tilbage til nyhedsliste

Der skal tales mere dansk: Skoleforeningen vedtager sprogpolitik

27. januar 2023

For første gang i foreningens historie har Dansk Skoleforening for Sydslesvig vedtaget en sprogpolitik, der skal få forældre og ansatte til at tale mere dansk.

Udo Jessen er formand for Skoleforeningen, der netop har vedtaget en sprogpolitik for første gang.

Udo Jessen er formand for Skoleforeningen, der netop har vedtaget en sprogpolitik for første gang.

Foto: Skoleforeningen

Det skal være tydeligere, hvilke krav og forventninger der er, når man som forælder sender sit barn i en dansk skole eller børnehave i Sydslesvig. Sådan lyder det fra Dansk Skoleforening for Sydslesvig, der i sidste uge vedtog en sprogpolitik for første gang i foreningens historie.

Det skriver Skoleforeningen i medlemsbladet Fokus.

”Det centrale er, at vi er helt åbne omkring, at en betingelse for den sproglige og kulturelle udvikling er, at forældrene selv er aktive i dette arbejde”, siger Skoleforeningens formand Udo Jessen i Fokus.

Den nye sprogpolitik er rettet mod tre målgrupper: forældre, forældre, der varetager politiske roller, samt Skoleforeningens ansatte. Helt centralt står kravet om, at der skal tales mere dansk i Skoleforeningens institutioner, som for mange familier er den centrale indgang til dansk sprog og kultur. Skoleforeningens ansatte skal her bidrage til at skabe gode rammer for børns og unges sproglige udvikling og agere rollemodeller.

Over for forældrene er sprogpolitikken inddelt i fire faser, der strækker sig fra dagtilbud, indskoling, 3.-6. klassetrin og 7.-10. klassetrin. Ved begyndelsen af hver fase vil forældrene få udleveret den nye sprogpolitik, så de bliver mindet om, hvilke forventninger der er til dem som forældre til et barn i en dansk skole i Sydslesvig.

Også for de politiske valgte forældre handler det om at være rollemodeller:

”Det er bestræbelsen, der gør én til et forbillede og ikke graden af beherskelse af det danske sprog,” skriver Skoleforeningen i sit medlemsblad.

Også Sydslesvigs danske Ungdomsforeninger (SdU) har en sprogpolitik. Den blev vedtaget i 2018 og har ligesom Skoleforeningens nye sprogpolitik til formål at skærpe opmærksomheden på foreningens overordnede formål om at udbrede dansk sprog og kultur.

Skoleforeningens nye sprogpolitik indeholder få undtagelser, der gælder de ansatte. Der er ikke samme sprogkrav til ansatte i specialistfunktioner eller ansatte med et lavt timetal, f.eks. inden for det tekniske serviceområde.

Skoleforeningen driver 55 dagtilbud og 43 skoler, heraf to med gymnasieoverbygning.