Tilbage til nyhedsliste

Det danske mindretal roser ny sprogpolitik

20. maj 2015

Slesvig-Holsten vil styrke det danske sprogs brug i hverdagen og i forvaltningen. Positivt, men det skal også realiseres lokalt, lyder det fra formand for Sydslesvig Vælgerforening (SSW), Flemming Meyer.

Delstatsregeringen i Slesvig-Holsten har nu vedtaget ”Handlingsplan Sprogpolitik”, som skal fremme de lokale mindretalssprog - heriblandt dansk. Flemming Meyer, der er landdagsmedlem og formand for SSW, er glad for handlingsplanen:

”Sproget nu engang er den vigtigste kulturbærer, og Slesvig-Holsten er jo præget af kulturel og sproglig mangfoldighed,” siger han til TV Syd.

Men de gode intentioner skal følges op af kommunerne. Sådan lyder meldingen i en resolution som SSW’s vedtog på et hovedudvalgsmøde:

”Det kan for eksempel ske ved at uddanne og ansætte flere medarbejdere, der behersker mindretalssprogene. Desuden kan der i Sydslesvig sættes flere tosprogede by- og informationsskilte op.”

SSW’s samlede vurdering af handlingsplanen er dog overvældende positiv. Især udmeldingen om, at mindretalssprogene skal forankres hele vejen igennem det offentlige uddannelsessystem - lige fra børnehaver til universitetet, er faldet i god jord.

SSW, SPD og De Grønne er gået sammen i Kiel for at få vedtaget en lokal handlingsplan, der blandt andet skal sikrer at det er muligt at blive undervist i dansk som eksamensfag helt frem til 13. årgang.