Tilbage til nyhedsliste

Det danske og det tyske mindretal får tysk demokratipris

13. november 2020

Det danske mindretals kulturforening, Sydslesvigsk Forening, og det tyske mindretals hovedorganisation, Bund Deutscher Nordschleswiger, modtog onsdag i fællesskab den slesvig-holstenske demokratipris for deres fredsskabende rolle og deres bidrag til det forbilledlige dansk-tyske samliv i grænselandet.

Sydslesvigsk Forening (SSF) og Bund Deutscher Nordschleswiger (BDN) modtog onsdag den 11. november den slesvig-holstenske demokratipris, der blev uddelt af den slesvig-holstenske landdag og sparekasse- og giroforbundet i Slesvig-Holsten. På billedet ses (f.v.) formand Gitte Hougaard-Werner, SSF, landdagspræsident Klaus Schlie (CDU) og formand Hinrich Jürgensen, BDN.

Sydslesvigsk Forening (SSF) og Bund Deutscher Nordschleswiger (BDN) modtog onsdag den 11. november den slesvig-holstenske demokratipris, der blev uddelt af den slesvig-holstenske landdag og sparekasse- og giroforbundet i Slesvig-Holsten. På billedet ses (f.v.) formand Gitte Hougaard-Werner, SSF, landdagspræsident Klaus Schlie (CDU) og formand Hinrich Jürgensen, BDN.

Foto: Oke Jens

Det danske mindretals kulturforening, Sydslesvigsk Forening (SSF), og det tyske mindretals hovedorganisation, Bund Deutscher Nordschleswiger (BDN), modtog onsdag den 11. november den slesvig-holstenske demokratipris af den slesvig-holstenske landdag og sparekasse- og giroforbundet i Slesvig-Holsten. Mindretallene får prisen for deres fredsskabende rolle og deres bidrag til det forbilledlige dansk-tyske samliv i grænselandet.

”I det 100. jubilæumsår for grænsedragningen mellem Tyskland og Danmark bliver deres enestående bedrifter som grænseoverskridende brobyggere særligt anerkendt”, lyder det i begrundelsen for prisuddelingen, der har landdagspræsident Klaus Schlie (CDU) og sparekasse- og giroforbundspræsident Reinhard Boll som protektorer.

SSF og BDN blev udvalgt mellem 81 nominerede, skriver Flensborg Avis. SSF’s formand Gitte Hougaard-Werner glæder sig over prisen.

”Det er en stor ære og en kæmpe anerkendelse for SSF og vores ildsjæle. Vi har i 100 år formået at fastholde vores identitet, kultur og sprog samtidig med, at vi forholder os åbent til samfundet. Den indstilling bærer nu frugt. Vi kan med stolthed sige, at vores arbejde ikke kun gavner os og vores medlemmer, men rækker ud over vores kerne”, siger Gitte Hougaard-Werner til Flensborg Avis.

Hos BDN glæder formand Hinrich Jürgensen sig ligeledes over prisen.

”Jeg er meget glad for, at vi har fået prisen. For mig er dette ikke udtryk for et øjebliksbillede af kortvarigt arbejde, men en anerkendelse af det store bidrag, både frivillige og ansatte i mindretallet har ydet gennem mange år. Udnævnelsen viser, at engagement betaler sig. Jeg er meget stolt på os alle”, siger Hinrich Jürgensen til Der Nordschleswiger.  

Normalt uddeles demokratiprisen sammen med den slesvig-holstenske borgerpris, der gives for socialt engagement, ved et stort gallarrangement, der i år ikke kunne finde sted pga. corona. I stedet blev priserne overrakt enkeltvis til repræsentanter for de vindende foreninger, mens den nordtyske radiokanal NDR sendte live om borger- og demokratiprisen.

”Vi er glade for, at vi har fundet en vej, så uddelingen af borger- og demokratiprisen 2020 ikke måtte udskydes til 2021”, siger Klaus Schlie i en pressemeddelelse.

Demokratiprisen uddeles siden 2018, men borgerprisen i år blev uddelt for 17. gang. Borgerprisen gik i år til foreningerne ’Oldesloe hilft sich!’ og ’Obdachlosenhilfe Lübeck’.

Læse mere om demokratiprisen på tysk her.