Tilbage til nyhedsliste

Eksperter: Grænsekontrollen er ulovlig

21. februar 2023

Eksperter i EU-ret fra Europa-Universität Flensburg vurderer i ny rapport, at grænsekontrollen ved den dansk-tyske grænse er ulovlig. Tidligere justitsminister Søren Pind (V) fortæller samtidig, at indførelsen af kontrollen var politisk. "Politiet kunne yde en bedre indsats på anden vis".

Danmark har haft midlertidig grænsekontrol ved den dansk-tyske grænse siden den 4. januar 2016.

Danmark har haft midlertidig grænsekontrol ved den dansk-tyske grænse siden den 4. januar 2016.

Foto: Flickr/News Öresund

Europa-Kommissionen bør sætte Danmark på plads og sætte en stopper for grænsekontrollen. Den er helt ude af proportioner og strider imod EU-borgernes grundlæggende rettigheder, nemlig at kunne rejse frit inden for Schengen-området uden grænsekontrol.

Det konkluderer to forskere fra Europa-Universität Flensburg i en ny rapport, som er bestilt af Rasmus Andresen, gruppeformand for det tyske parti De Grønne i Europa-Parlamentet.

I et nyt folketingssvar oplyser den danske justitsminister Peter Hummelgaard (S), at grænsekontrollen ved den tyske og den svenske grænse tilsammen koster 235 millioner kroner årligt.

Både Rasmus Andresen og forbundsdagsmedlem Stefan Seidler fra Sydslesvigsk Vælgerforening (SSW) opfordrer den danske regering til at ophæve grænsekontrollen.

Det er professor i EU-ret Anna Katharina Mangold og forskningsassistent Anna Kompatscher ved Institut for Europæisk og International Ret ved Europa-Universität Flensburg, der har udarbejdet rapporten, som konkluderer, at Danmark har henvist til ’vage, uspecificerede og påståede farer’ som begrundelse for sine ansøgninger om forlængelserne af grænsekontrollen.

Tidligere justitsminister: Politiet var imod grænsekontrol

Den tidligere Venstre-politiker Søren Pind var justitsminister i 2016, da grænsekontrollen blev indført. Samme dag, som rapporten fra Europa-Universität Flensburg blev offentliggjort, gav han i et interview med dagbladet Information udtryk for, at grænsekontrollen var ren symbolpolitik.

”Det var klart, at det blev indført af politiske årsager. Politiet var imod det og sagde, at de kunne yde en bedre indsats på anden vis. Det var en helt utvetydig besked. Men de gør jo, hvad man siger, og regeringsbeslutningen blev altså, at det skulle man iværksætte”, siger Søren Pind til Information, som skriver, at den forhenværende justitsministers udlægning også bekræftes af en anden kilde, som ønsker at være anonym.

Information spørger ind til, hvad rigspolitichefen dengang sagde til justitsministeren om grænsekontrollen, og den daværende justitsminister siger til Information:

”At det var meningsløst. Med de teknologiske muligheder, vi havde, og det arbejde, man kunne gøre, så fandt de det meget mere ressourcerigtigt ikke at indføre grænsekontrol, hvor man jo bare står og glor ved grænsen.”

Information har i øvrigt tidligere spurgt fire eksperter med speciale i EU-ret, og de har samstemmende vurderet, at den danske grænsekontrol er ulovlig. Der er tale om eksperter fra universiteter i Aarhus Universitet, Syddansk Universitet og University of Amsterdam.

I august 2022 stillede daværende folketingsmedlem Eva Kjer Hansen (V) spørgsmål til justitsministen, som på det tidspunkt var Mattias Tesfaye (S). Han havde en helt anden vurdering af grænsekontrollens virkning, end Rigspolitichefen havde ifølge forgængeren på ministerposten, Søren Pind.

”Det handler om, at både militante islamister og organiserede kriminelle er i stand til at udnytte den frie bevægelighed inden for Schengen-området, og disse udgør fortsat en betydelig trussel mod vores offentlige orden og interne sikkerhed”, lød hans svar.

Det er altså blandt andet de begrundelser, som eksperterne i EU-ret ved Europa-Universität Flensburg betegner som ’vage, ubegrundede og påståede farer’.

Et øksehug mod friheden

Ifølge de to eksperter fra Europa-Universität Flensburg er EU-Domstolens retspraksis sådan, at Danmark skal kunne bevise, at de farer, der i rapporten kaldes ’vage, uspecificerede og påståede’, virkelig eksisterer.

Professor i EU-ret Anna-Katharina Mangold siger:

"Den danske regering foretager et øksehug mod en grundlæggende frihed for EU-borgere, nemlig at rejse frit inden for Schengen-området uden grænsekontrol. Fjernelsen af barriererne var et særligt imponerende symbol på, at Europa var ved at vokse sammen. Kommissionen må ikke se passivt til, mens EU-retten så klart brydes, men skal udfylde sin rolle i henhold til EU-traktaterne: Den er traktaternes vogter."

Rasmus Andresen, medlem af Europa-Parlamentet for De Grønne, som i øvrigt er fra Flensborg og en del af det danske mindretal i Sydslesvig, opfordrer den nye danske regering til at læse rapporten meget grundigt og stoppe grænsekontrollen.

”Kommissionsformand Ursula von der Leyen skal sikre, at grænsekontrollen ved vores grænse ikke udvides mere og mere", siger han i forbindelse med offentliggørelsen af rapporten.

Også Stefan Seidler, medlem af den tyske forbundsdag for Sydslesvigsk Vælgerforening (SSW), reagerer på rapporten ved at appellere til at indstille grænsekontrollen, der nu har været midlertidig i mere end syv år.

”At kalde det en midlertidig grænsekontrol er jo at gøre grin med befolkningen”, siger han til Flensborg Avis.

”Vi har i SSW længe været politisk imod den uberettigede grænsekontrol ved den dansk-tyske grænse. Kontrollerne har drastiske konsekvenser for folks hverdag her i grænseregionen. De er uholdbare og uacceptable. SSW har derfor gentagne gange opfordret København til at indstille kontrollen. Nu erfarer vi fra dokumenterede juridiske eksperter ved Flensborg Universitet, at Danmarks nuværende kontrol også er juridisk kritisabel. Den danske kontrol er i strid med EU-retten. Den bør afskaffes! Vi er nødt til at sikre, at borgernes frie bevægelighed respekteres i hele Schengenområdet”, udtaler han videre i en pressemeddelelse.

Grænsekontrol til millioner

I et ministersvar har justitsminister Peter Hummelgaard (S) netop svaret Danmarksdemokraternes Peter Skaarup, hvad det vil koste at gøre grænsekontrollen permanent.

”I en normalsituation, hvor Forsvaret bistår grænsekontrolindsatsen mod Tyskland, estimeres politiets samlede årlige omkostninger til grænsekontrol at udgøre ca. 235 mio. kr. årligt (2023-pl) fordelt med ca. 164 mio. kr. til grænsekontrollen mod Tyskland og ca. 71 mio. kr. til grænsekontrollen mod Sverige”, svarer Rigspolitiet, som tilføjer, at omkostningerne til Forsvarets og Hjemmeværnets bistand til grænsekontrollen afholdes af Forsvaret og ikke indgår i estimatet.

Det konstateres desuden, at hvis grænsekontrollen skal håndhæves uden assistance fra Forsvaret, vil det føre til betydelige merudgifter fra politiet, fordi det vil kræve assistance fra øvrige politikredse og medføre udgifter til overnatning, overarbejde og omprioritering af andre opgaver i politiet.

Justitsministeren skriver videre:

”Estimaterne for politiets fremadrettede omkostninger til grænsekontrollen er forbundet med stor usikkerhed, da omfanget af indsatsen som følge af krigen i Ukraine og heraf politiets merarbejde er behæftet med usikkerhed. I den nuværende situation – uden Forsvarets bistand – skønnes politiets årlige omkostninger til grænsekontrol med væsentlig usikkerhed at udgøre ca. 316 mio. kr. (2023-pl) fordelt med ca. 245 mio. kr. til grænsekontrollen mod Tyskland og ca. 71 mio. kr. til grænsekontrollen mod Sverige”.

Udgifterne skønnes at blive de samme, hvis regeringen vælger at gøre grænsekontrollen permanent, selv om den af mange eksperter vurderer at være ulovlig.