Tilbage til nyhedsliste

En million underskrifter for mindretalsrettigheder er afleveret til EU

7. februar 2020

Den europæiske mindretalsorganisation FUEN præsenterede onsdag borgerinitiativet Minority Safepack for Europa-Kommissionen i Bruxelles. Mere end en million underskrifter er blevet indsamlet til initiativet, der skal sikre flere rettigheder for mindretal i Europa.

Minority Safepack-initiativet blev onsdag præsenteret for Europa-Kommission. Her deltog bl.a.

Minority Safepack-initiativet blev onsdag præsenteret for Europa-Kommissionen. Her deltog bl.a. Hans Heinrich Hansen (femte fra venstre), tidligere formand for FUEN og fra det tyske mindretal i Sønderjylland, Anke Spoorendonk (femte fra højre), tidligere minister i Slesvig-Holsten og fra det danske mindretal i Sydslesvig, samt nuværende formand for FUEN, Loránt Vincze (sjette fra venstre), der er medlem af Europa-Parlamentet og fra det ungarske mindretal i Rumænien.

Foto: EU

1.128.385 underskrifter indsamlet i hele Europa har sikret, at Europa-Kommissionen nu skal tage stilling til borgerinitiativet Minority Safepack, der søger at forbedre forholdene for mindretal i Europa. Det er den europæiske mindretalsorganisation FUEN, der står bag initiativet.

Onsdag blev initiativet præsenteret for Europa-Kommissionen i Bruxelles af en komité bestående af bl.a. Hans Heinrich Hansen, tidligere formand for FUEN og fra det tyske mindretal i Sønderjylland, Anke Spoorendonk, tidligere minister i Slesvig-Holsten og fra det danske mindretal i Sydslesvig, samt nuværende formand for FUEN, Loránt Vincze, der er medlem af Europa-Parlamentet og fra det ungarske mindretal i Rumænien.

”Vi fik gjort det klart for Europa-Kommissionen, at vi ønsker at styrke den eksisterende EU-politik for at støtte sproglig og kulturel mangfoldighed og for at beskytte nationale mindretal og sproggrupper som en del af vores europæiske arv”, udtaler Loránt Vincze i en pressemeddelelse, hvor han også gjorde det klart, at FUEN håber, at initiativet vil få den nødvendige støtte, så Europa-Kommissionen i sidste ende kan stemme et reelt lovforslag igennem.

Minority Safepack-initiativet indeholder krav om politik, der bl.a. sikrer undervisningsmateriale på regional- eller mindretalssprog, adgangen til kulturtilbud på regional- eller mindretalssprog og tilskud til medier, der udgiver eller broadcaster på regional- eller mindretalssprog.

”EU har klart den største indflydelse på hverdagslivet for borgere i Europa og er i dag en af de mest vigtige garanter for opretholdelsen af retsstatsprincippet og fundamentale rettigheder. Men der mangler stadig politik på EU-niveau, der beskytter nationale og sproglige mindretal. Det tomrum skal Minority Safepack-initiativet udfylde”, siger Loránt Vincze i pressemeddelelsen.

Siden april 2012 har det været muligt for borgere i EU at indsamle underskrifter til europæiske borgerinitiativer. Det kræver en million underskrifter, hvis et forslag skal behandles af Europa-Kommissionen. Minority Safepack blev lanceret af FUEN i 2013, men først fire år og en retssag senere anerkendte Europa-Kommissionen forslaget, så det egentligt arbejde med at indsamle underskrifter kunne gå i gang. Målet om en million underskrifter blev nået i juli 2018, og siden har FUEN arbejdet på at få mulighed for at præsentere initiativet for Europa-Kommissionen.

Ved præsentationen af initiativet var Europa-Kommissionen repræsenteret af Věra Jourová, næstformand med ansvar for værdier og gennemsigtighed, Mariya Gabriel, kommissær for innovation, forskning, kultur, uddannelse og unge samt en række embedsmænd.

Danmark stod for 11.736 underskrifter, mens Ungarn og Rumænien med henholdsvis 527.686 og 254.871 underskrifter udgjorde størstedelen af indsamlingen til Minority Safepack. I Danmark var det Bund Deutscher Nordschleswiger og Grænseforeningen, der organiserede underskriftindsamlingen.

Du kan læse hele Minority Safepack-initiativet her