Tilbage til nyhedsliste

EU-Parlamentet støtter mindretal

18. december 2020

Et stort flertal i EU-Parlamentet stemte torsdag for en resolution til støtte for EU’s nationale mindretal og det europæiske borgerinitiativ, Minority SafePack Initiative, som den europæiske mindretalsorganisation FUEN står bag

I alt stemte 524 medlemmer af EU-Parlamentet stemte for resolutionen om støtte til EU’s nationale mindretal og det europæiske borgerinitiativ, Minority SafePack Initiative (MSPI).

I alt stemte 524 medlemmer af EU-Parlamentet stemte for resolutionen om støtte til EU’s nationale mindretal og det europæiske borgerinitiativ, Minority SafePack Initiative (MSPI).

Foto: Minority Safepack Iniative

Et stort flertal i EU-Parlamentet stemte torsdag for en resolution til støtte for EU’s nationale mindretal og det europæiske borgerinitiativ, Minority SafePack Initiative (MSPI), som den europæiske mindretalsorganisation, FUEN, står bag, og som 1,1 millioner europæere har skrevet under på, herunder knap 12.000 danskere, bl.a. med hjælp fra Grænseforeningen.

I alt 524 medlemmer af EU-Parlamentet stemte for resolutionen, 67 stemte imod og 103 undlod at stemme. EU-Kommissionen skal senest 15. januar tage stilling til, om MSPI’s ni konkrete forslag til beskyttelse af mindretallenes sprog og kultur skal omsættes til praksis og på hvilken måde.

Gösta Toft, der er vicepræsident i FUEN og en del af det tyske mindretal i Sønderjylland, glæder sig over den store tilslutning i EU-Parlamentet og giver en stor del af æren herfor videre til Loránt Vincze, FUENs formand.

”At EU-Parlamentet støtter vores sag (MSPI, red.) på denne måde skyldes i høj grad Loránt Vincze, der selv er medlem af EU-Parlamentet”, siger Gösta Toft til Der Nordschleswiger og fortsætter:

”Kritikerne af MSPI siger, at det er en statslig opgave at beskytte Europas mindretal. Det mener vi ikke er tilstrækkeligt. EU må sætte rammerne for, at mindretallene i medlemslandene bliver beskyttet. Det pres må øges”, siger Gösta Toft til Der Nordschleswiger.

Jette Waldinger-Thiering, Sydslesvigsk Vælgerforening (SSW), der er medlem af landdagen i Slesvig-Holsten, glæder sig også over opbakningen til resolutionen i EU-Parlamentet, og det samme gør Rasmus Andresen (De Grønne), der er medlem af EU-Parlamentet.

”Det europæiske parlament støtter entydigt Minority SafePack og opfordrer EU-Kommissionen til at blive konkret og fremsætte lovforslag”, siger Rasmus Andresen til Flensborg Avis.

Ifølge Flensborg Avis er det dog ikke alle, der er lige optimistiske i forhold til, at EU-Kommissionen vil nå til enighed om en bedre beskyttelse af nationale mindretal i Europa i fremtiden.

Christel Schaldemose (S), der er medlem af EU-Parlamentet, er tvivlende.

”Man kan allerede se i en del formuleringer i resolutionen, at det er et meget følsomt område. Og jeg tror, at det er for følsomt i en del lande til, at der kan komme et egentligt direktiv ud af det”, siger Christel Schaldemose til Flensborg Avis.

Den tyske Forbundsdag vedtog i november måned enstemmigt en resolution med opfordring til EU-Kommissionen om at omsætte MSPI til praksis. I den forbindelse kom generalsekretær Knud-Erik Therkelsen, Grænseforeningen, med en opfordring til en lignende tilkendelse fra den danske regerings side:

”I Danmark har vi ét nationalt mindretal, nemlig det tyske. Netop i år fejrer vi, at mindretallene på begge sider af den dansk-tyske grænse har eksisteret i 100 år, og Danmark og Tyskland har sammen indleveret en ansøgning om at få optaget den dansk-tyske mindretalsmodel på UNESCO’s liste over immateriel kulturarv. Det ville være en flot gestus, hvis den danske regering i dette lys ville tage initiativ til at støtte Minority SafePack Initiative og på den måde signalere, at man støtter rettighederne for alle nationale mindretal i Europa”, sagde Knud-Erik Therkelsen for knap tre uger siden.