Tilbage til nyhedsliste

Familier kan besøge hinanden over grænsen

24. april 2020

Danske statsborgeres ægtefæller, faste samlevere, børn og forældre kan nu igen rejse ind i Danmark på trods af grænselukningen. Det sagde udlændinge- og integrationsminister Mattias Tesfaye (S) onsdag i Folketingets spørgetime.

Familier kan nu igen besøge hinanden trods grænsekontrol.

Danske statsborgeres børn og forældre, ægtefæller og faste samlevere må nu igen rejse ind i Danmark.

Foto: Pixino

Familier kan besøge hinanden over grænsen

Udlændinge- og integrationsminister Mattias Tesfaye (S) åbner nu op for, at danske statsborgeres ægtefæller, faste samlevere, børn og forældre kan rejse ind i Danmark på trods af grænselukningen. Det kom frem i Folketingets spørgetime onsdag, hvor ministeren bl.a. sagde:

”Situationen er fortsat ekstraordinær, men sammenlignet med andre europæiske lande, så ser kurven i Danmark nu fornuftig ud, og vi har derfor kunnet påbegynde en gradvis og kontrolleret genåbning af Danmark. I den forbindelse har vi også set på muligheden for at udfase de indførte indrejserestriktioner for visse grupper af nære familiemedlemmer. Og som led i den gradvise genåbning af Danmark er det nu blevet besluttet at lette indrejserestriktioner, så besøg fra ægtefæller, faste samlevere, børn og forældre generelt skal anses for et anerkendelsesværdigt formål. De nye retningslinjer fra politiet er blevet opdateret i overensstemmelse med det.”

Udlændingeordfører Andreas Steenberg (R) havde stillet spørgsmål til ministeren og var meget glad for svaret:

”Det har jeg næsten lyst til at give ministeren hånd på. Det må vi så ikke, så jeg vil bare rose den beslutning. Det er jo lidt af en nyhed, at regeringen nu har besluttet, at ægtefæller og samlevere må komme på besøg. Det synes jeg er en fornuftig og klog beslutning”, sagde Andreas Steenberg, der dog kritiserede, at man ikke fra starten havde taget dette hensyn til familier, der bor på hver sin side af grænsen.

Han spurgte opfølgende ministeren om, hvorvidt regeringen også var indstillet på at lade lempelserne omfatter danske statsborgeres kærester i udlandet og ikke kun faste samlevere. Hertil svarede ministeren.

”I sidste ende bliver det en vurdering, som politiet skal foretage (ved grænsen, red.). Det er klart, at på grund af det moderne familieliv kan formuleringen ’faste samlevere’ tolkes lidt forskelligt. Jeg er meget enig i, at det må være nogle svære regler at administrere for politiet, men som spørgeren nok også ved, kan det være en gråzone hvor meget kærester, man er. Det er lidt lettere at forholde sig til, om man er en fast samlever eller man er en ægtefælle.”

Flemming Meyer, der er formand for Sydslesvigsk Vælgerforening (SSW) glæder sig over beslutningen om at lempe indrejsereglerne for nære familiemedlemmer. Det siger han til Flensborg Avis.

”Rigtig mange sydslesvigere har været ramt af grænselukningen. Derfor er dette et glædeligt budskab og et skridt i den rigtige retning, men jeg er ærgerlig over, at det indtil videre er endnu et tilfælde af dansk enegang. At de lempeligere regler ikke er koordineret mellem Danmark og Tyskland, så det også gælder den anden vej”, siger Flemming Meyer til Flensborg Avis.